Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Türkiye’de İşitme Kayıplarının Yarattığı Hastalık Yükü
 

Türkiye’de İşitme Kayıplarının Yarattığı Hastalık Yükü

Aydın E., Akgün S., Bakar C.

Bu çalışmanın amacı, Ulusal Hastalık Yükü Maliyet Etkililik (UHY-ME) çalışmasının bulgularının yardımıyla, Türkiye’de yetişkin döneminde görülen iştime kayıplarının yarattığı hastalık yükünün ve bölgesel dağılımının tartışılmasıdır. Bu makalenin verileri, Türkiye’de 2004 yılında yayınlanan, UHY-ME çalışmasının bir parçası olan Hastalık Yükü verilerinden elde edilmiştir. Türkiye UHY-ME çalışması, 2002-2004 yılları arasında Sağlık Bakanlığı ve Başkent Üniversitesi’nin işbirliği içerisinde Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü’nün sağladığı teknik ve finansal destekle yapılmıştır. Hastalık yükü hesaplamalarında nüfus analizleri, ölüm analizleri, yaşam tabloları hazırlanmış ve YLL (Kaybedilen Yaşam Yılı) hesaplamaları yapılmıştır. Daha sonra hastalık prevalansları ve YLD’ler (Sakatlıkla Kaybedilen Yaşam Yılları) hesaplanmıştır. Bu aşamayı DALY (sakatlığa ayarlanmış yaşam yılları) hesaplamaları takip etmiştir. UHY-ME çalışması sonuçlarına göre işitme kaybına bağlı toplam YLD sayısı erkeklerde 97714, kadınlarda 86978 olup toplamda 184693’dür. Ulusal düzeyde erişkin yaş grubundaki işitme kaybı prevalansları ise hafif derecede %o 60.8, orta derecede %o21.8, ağır işitme kaybında %o6.2, ileri derecede işitme kaybında %o2.0 olarak saptanmıştır. Yetişkinlerde görülen işitme kaybı Ulusal düzeyde 184693 YLD ile kentsel alanda 117425 YLD ile kırsal alanda 67268 YLD ile dördüncü sırada yer almaktadır. YLD nedenleri arasında işitme kaybı Ulusal düzeyde %3.8, kentsel alanda %3.7 ve kırsal alanda %3.9’luk paya sahiptir. UHY-ME çalışması bize yetişkin dönemde görülen işitme kayıplarının, özellikle hafif ve orta derecede, önemli bir hastalık yükü nedeni olduğunu göstermektedir. Bu sorun giderek nüfusun yaşlandığı ülkemizde, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek etkenler arasındadır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:182

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale