Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Gazi Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Programı (Yitp)
 

Gazi Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Programı (Yitp)

Kemaloğlu Y. K., Altınyay Ş., Gündüz B., Türkyılmaz C., Çağıl Ç.

Amaç: Gazi Üniversitesi Hastanesinde uygulanmakta olan YİTP sonuçlarını, etkinliğini ve maliyetini incelemek Materyal ve Metod: 01.06.2002 ile 28.02.2007 tarihleri arasında doğan ve YİTP çerçevesinde otoakustik emisyon (TOAE) ve/veya beyin sapı odyometresi (BSO) cihazları ile taraması yapılan bebeklerin sonuçları geriye dönük olarak incelenmiş ve tarama programında başarısız olan bebeklere konulan tanılar araştırılmıştır. Bebekler normal yenidoğanlar (NYD) ve yoğunbakımda kalan yenidoğanlar (YBYD) olarak iki gruba ayrılarak incelenmişlerdir. Sonuçlar: Bu süre içinde, 180’i kurumumuza bağlı tarama bölgelerinden sevk edilen toplam 7488 bebek taramadan geçirilmiştir. Hastanemizde doğan bebeklerin %22’si YBYD grubundadır. NYD’lerin %0.23’ü, YBYD’lerin %1.22’si 3 aylık tarama takibinde başarısız olmuş ve işitme kaybı şüphesi ile ileri testlere alınmışlardır. Bu gruplarda sırasıyla %0.14 ve %0.61 olgu bilateral işitme kaybı tanısıyla işitsel amplifikasyona yönlendirilmiştir. Tarama ve ileri tanı sürecinde kurumumuz doğumlu bebeklerin %5.24’ü takibe gelmemiştir. Kurumumuza bağlı dış merkezlerden sevk edilen şüpheli bebeklerin ise %1.67’ine işitel amplifikasyon uygulanmış olup %0.5’i ise halen takiptedir. Tanılanan 21 olgunun yaklaşık %40’ı işitsel nöropati olup YBYD’lerde işitsel nöropati oranı bariz olarak daha fazladır. Tartışma: Gazi Hastanesinde yapılan YİTP destek verdiği dış merkezlerden yollananlar ile birlikte toplam 21 bebek olup bu olgular 6 aylık olmadan cihazlanabilmişlerdir. Toplam Ülkemizin sosyoekonomik verileri dikkate alınarak yapılan tahmini değerlendirmeler göz önüne alındığında bu 21 çocuğun erken tanısı ve rehabilitasyonunun ülkemiz milli gelirine yılda yaklaşım 580.000 YTL katkı sağladığı varsayılabilir. Gazi hastanesi verileri dikkate alındığında Ankara dışından sevk edilen olgulardaki işitme kaybı oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. YİTP sadece bir sağlık projesi olarak değil ülke kalkınmasına katkıda bulunan ve özürlü bireylerin sosyal entegresyonuna olanak veren bir program olarak düşünülmelidir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:182

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale