Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Kokleer İmplantasyonda Yuvarlak Pencere Yaklaşımı
 

Kokleer İmplantasyonda Yuvarlak Pencere Yaklaşımı

Olgun L., Gültekin G., Özüer M.Z., Kaplankıran H., Üçkan B., Toprak E.

Hasar görmüş veya değişik nedenlerle defektif nöral ve sensörinöral elemanların kokleer implantasyon sırasında az veya çok hasar görmesi kaçınılmazdır. Oluşacak yeni hasarın nöral kaybı ve implant performansının göreceli olarak daha kötü olması sonucunu getireceği düşünülmektedir. Yakın zamanlarda elektro-akustik stimülasyona olan ilginin artması ve bu konuda yapılan histopatolojik çalışmalar elektrot travmasının önlenmesinde skala timpaniye giriş şekli, yönü ve açısının ve elektrot uzunluğunun önem taşıdığını göstermektedir. Bu çalışmada yuvarlak pencere yoluyla yapılacak elektrot yerleştirmesinin implant performansına olan etkisi araştırılmak istenmiştir. Bu amaçla yuvarlak pencere implantasyonu yapılan 42 olguda impedans değerleri, elde edilebilen olgularda summasyon potansiyelleri, stapes refleks eşikleri araştırılmış ve bulunan değerler daha önce kokleostomi yapılmış 50 hastanın değerleriyle karşılaştırılmıştır. İmplantasyon için 3 değişik üretici firma kullanılmış olması ve olgu sayısı az olması nedeniyle kesin sonuca varmak mümkün olmasa da bulgular elektrotu yuvarlak pencereden yerleştirmenin en azından elektro-fizyolojik değerlerde belirgin bir avantajı olduğunu düşündürmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:183

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale