Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » Nazal İnfrared Termometre Uygulaması
 

Nazal İnfrared Termometre Uygulaması

Özturan O., Aksoy F., Soylu E.

Vücut sıcaklık ölçümünde cıvalı cam termometre giderek artan düzeyde yerini elektronik infrared timpanik termometreye (ITT) bırakmaktadır. Bu değişimin ana sebepleri kullanım zorluğu ve cıvanın çevreye verebileceği toksik etkilerdir. Bununla beraber İTT dış kulak yolunda buşon ve/veya kanalın aşırı kıvrımlı olması gibi durumlarda güvenli ölçüm yapamamaktadır. Bu sakıncaları gidermek amacıyla nostrillerin daha geniş hacmi ve mukozasının daha vaskülarize olması gibi avantajları sayesinde nazal yolla ısı ölçümü için daha uygun bir yer olabilir. Bu çalışma, nazal İTT ısı ölçümünü hem aural İTT hem de oral cıvalı cam termometre ile yapılan ısı ölçümlerinin karşılaştırıp nazal ısı ölçümünün vücut ısısını ölçmedeki değerini ortaya koymak için yapıldı. Topikal dekonjestanların(xylometasolin) nazal İTT ısı ölçümleri üzerindeki etkisi de kaydedildi. Bu çalışmaya bilinen herhangibir patolojisi olmayan ve nörolojik defisiti bulunmayan 110 gönüllü erişkin katıldı. 64’ü kadın, 46’sı erkekti. Oral ısı ölçümleri 35.5-37.30 C arasında değişen değerlerdeydi. Ortalaması 36.69, standart sapma ise 0.32 idi. Sağ ve sol kulak İTT ölçümleri arasındaki ortalama fark 0.02 olarak bulundu. Bu istatistiksel olarak anlamsızdı. Sağ ve sol nazal ısı ölçümleri xylometasolin uygulaması öncesi ve sonrası ortalama farkı sırasıyla 0.2 ve 0.1 idi. Bu da istatistiksel olarak anlamsızdı. Nazal ölçümlerin değişkenliği hem aural hem de oral ölçümlerden önemli oranda daha fazlaydı. Nazal ısı ölçümleri anlamlı olarak hem oral hem de aural ısılardan daha düşüktü. Nazal dekonjestan kullanımı da ölçümlerde anlamlı değişiklik yapmadı. Oral ve aural ölçümler istatistiksel olarak benzer değerlere sahipti. Nazal uygulama mantıksal olarak anlamlı olmasına karşın, bu çalışmada nazal uygulama etkin ve yararlı bulunmadı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:184

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale