Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2007 » GATA Yenidoğan İşitme Tarama Programı Ve İki Yıllık Sonuçlarımız
 

GATA Yenidoğan İşitme Tarama Programı Ve İki Yıllık Sonuçlarımız

Yetişer S., Satar B., Karahatay S., Özdemir N., Sarı Z., Aygör Y.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı tarafından yürütülmekte olan yeni doğan işitme tarama programının sonuçları sunulması amaçlanmıştır. Tarama amacı ile Madsen marka ve Acuscreen Pro model akustik emisyon hasta başı cihazı kullanılmıştır. Tüm yenidoğanlara doğumdan sonraki ilk hafta içerisinde transient otoakustik emisyon testi uygulanmakta olup testi geçemeyen bilateral kayıplı olgular kontrole alınmakta olup bir ay arayla en az iki defa daha test edilmektedir. Üç test sonucunda da işitme kaybı düşünülen olgular uyarılmış beyin sapı cevapları ile değerlendirilmektedir. İlk tarama protokolü gereği Ekim 2005 ve Aralık 2006 tarihleri arasında 98 yüksek riskli yeni doğan taranmış olup, bu olgular birinci grubu oluşturmuştur. Aralık 2006 ve Mart 2007 tarihleri arasında ise GATA’da doğan tüm yeni doğanlar risk grupları değerlendirilmeksizin taranmış ve bu 369 olgu ikinci grubu oluşturmuştur. İlk grupta otoakustik emisyonlar ile taranmış olan 98 yüksek riskli olgunun 6’sında unilateral ve 15’inde bilateral işitme kaybı saptanmıştır. Bilateral işitme kaybı saptanan ve BERA testine alınmasına engel hali olmayana 12 yenidoğanda otoakustik emisyonla saptanan işitme kayıpları BERA ile doğrulanmıştır. Risk grupları değerlendirilmeden otoakustik emisyon ile taraması yapılan 2. grupta ise 18 olguda unilateral ve 11 olguda bilateral işitme kaybı saptanmış olup bu 29 olgunun 2’sinin risk grubuna dahil oldukları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu olguların takip otoakustik emisyonları Bera ile doğrulanma süreci halen devam etmektedir. Bizim taramamız sonucunda yüksek riskli yeni doğanlarda bilateral işitme kayıp oranı yaklaşık olarak %14. 2 olarak hesaplanmışken tüm bebeklerin taranması ile bu oran % 2.9 olarak hesaplanmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 07/45-3 Syf:184

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale