Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » BPPV Ted.Vestibüler Alıştırma Egzersiz Ted.Kanalit Tekrar Yerleştirme Manevra.Etkinliğinin Karşılaştırılması
 

BPPV Ted.Vestibüler Alıştırma Egzersiz Ted.Kanalit Tekrar Yerleştirme Manevra.Etkinliğinin Karşılaştırılması

Demirbilek N., Yiğit Ö., Çakır Z.A., Soyuyüce G.Ö., Gümüş G. Z.

Amaç: BPPV tedavisinde vestibüler alıştırma egzersizleri ile tedavi edici manevraların etkinliklerinin ve iyileştirme hızlarının karşılaştırılması. Yöntem: Bu çalışmada yaşları 23 ile 75 arasında değişen 40 kişi, vestibüler egzersizler ile kanalit tekrar yerleştirme manevralarının uygulandığı yirmi kişilik iki gruba ayrıldı. Bu iki grup arasında vestibüler alıştırma egzersizler ile kanalit tekrar yerleştirme manevra tedavilerinin etkinliği ve iyileştirme hızları karşılaştırıldı. Bulgular: Ortalama yaşın 42.3 olduğu, vestibüler egzersiz grubunda akut dönemde ortalama 4 gün kadar antivertiginöz tedavi sonrası hastalara günde bir kere yapacakları Cawthorne egzersizi verildi. Tedavi sonrası yapılan takiplerde ortalama 19 günde semptomların düzeldiği ve Hallpike manevrasının negatif olduğu gözlendi. Ortalama yaşın 46.5 olduğu kanalit repozisyon manevralarının uygulandığı grupta ise tam düzelme ortalama 1.25 manevra ile sağlandı. Manevra sonrası 48 saat hastaların baş hareketlerinin kısıtlamak amacıyla boyunluk kullanıldı. Bu grupta tam düzelme ortalama 2.6 günde sağlandı. Düzelme her iki grupta Hallpike ve Roll testleriyle doğrulandı. Sonuç: Her iki grupta tam olarak iyileşme sağlandı. Buna rağmen kanalit repozisyon manevra tedavilerinin vestibüler egzersiz tedavi grubuna göre daha erken zamanda iyileşme sağladığı görüldü.

Comparison Of The Effectiveness Of Vestibular Training And Canalith Repositioning Maneuver İn Benign Par.Pos.Vertigo

Demirbilek N., Yiğit Ö., Çakır Z.A., Soyuyüce G.Ö., Gümüş G. Z.

Objectives: The effectiveness and the improvement period of the vestibular training exercises and the canalith repositioning maneuvers were compared. Methods: The present study consists of 40 patients ranging in age from 23 to 75. The sample group was classified into two different subgroups. The patients of first group were treated with vestibular exercises and the patients of the second group were treated with canalith repositioning maneuvers. Results: In the group treated with vestibular exercises, the mean age was 42.3. The patients of this group were treated with antivertigo drugs for 4 days and were asked to practice the Cawthorne exercises once in a day. In the fallow-ups that were done within 19 days, it was observed that all symptoms were improved and the Hallpike Test was negative. In the group treated with canalith repositioning maneuvers, the mean age was 46.5. The total improvement was accomplished by an average of 1.25 maneuver. After the maneuver, the patients were asked to use soft collars for 48 hours in order to limit their neck movements. For this group, the improvement was seen in an average of 2.6 days. Conclusion: Total improvement was accomplished for both groups however a delay was seen in improvement in the group treated with vestibular training exercises.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008-46-1 Syf:24-29

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale