Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonu: Olgu Sunumu
 

Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

Berk D., Aydın E., Ünver Ş., Kubilay U., Haytoğlu S., Sezen S.O.

Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları yıkıcı ve hayatı tehdit edicidir. Boyun ve göğüs duvarı nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonları nadirdir. Bu durum sıklıkla postoperatif dönemde, farklı cerrahi prosedürler sonrasında görülebilir. Biz burada etyolojinin belirlenemediği, boyun ve göğüs duvar tutulumu olan vakamızı sunduk.

Necrotizing Soft-Tissue İnfections Of The Neck: A Case Report

Berk D., Aydın E., Ünver Ş., Kubilay U., Haytoğlu S., Sezen S.O.

Necrotizing soft-tissue infections are destructive and life-threatening. Necrotizing soft-tissue infections of the neck and chest wall are uncommon. The condition is seen more frequently in postoperative patients undergoing a variety of procedures. We describe a patient with necrotizing soft-tissue infections of the neck and chest wall in whom the etiology remains obscure.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008/46-1 Syf:41-44

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale