Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Nazofarenksin Ekstramedüller Plazmasitomu: Transnazal Endoskopik İki-El Yaklaşımı
 

Nazofarenksin Ekstramedüller Plazmasitomu: Transnazal Endoskopik İki-El Yaklaşımı

Şengör A., Şerbetci E.

Ekstramedüller plazmasitom, sıklıkla nazofarenks ve paranazal sinüslerin submukozal lenf dokularından kaynaklanan, nadir görülen malign bir tümördür. Bizim hastamızın düzgün yüzeyli, polipoid, saplı ve 18x11x13 mm boyutlarında submukozal bir kitlesi mevcuttu. Bu kitle sağ torus tubarius mukozasından kaynaklanmaktaydı. İki-el tekniği yardımıyla, endoskopik görüntüleme altında, sapı nazofarenkste bağlanarak kitle çıkartıldı. Histopatolojik incelemesi sonucunda ekstramedüller plazmasitom olduğu belirlendi. Hastanın sistemik araştırmasında lokal veya sistemik yayılıma ait bulguya rastlanmadı. Plazmasitomlarda tercih edilen tedavi yöntemi radyoterapi olmasına rağmen, tek başına cerrahi tedavi uyguladığımız hastamızda, 33 ay boyunca rekürrens gelişmedi. Bu tümöre uyguladığımız transnazal endoskopik cerrahi, nazofarenks lezyonlarının tedavisi için uygulanan minimal invazif cerrahi ve ileri endoskopik tekniklere bir örnek teşkil etmektedir.

Extramedullary Plasmacytoma Of The Nasopharynx: Two-Handed Transnasal Endoscopic Surgery

Şengör A., Şerbetci E.

Extramedullary plasmacytoma is a rare malignant tumor that frequently involves submucosal lymphoid tissue of the nasopharynx and paranasal sinuses. Our patient had a smooth surfaced, polypoid, pedicled, submucosal mass with the dimensions of 18x11x13 mm. It originated from the mucosa of the right torus tubarius. Applying the two-handed technique, the tumor was excised under endoscopic vision by ligating its pedicle in the nasopharynx. The histopathologic examination revealed extramedullary plasmacytoma. There was no local or systemic disease on systemic investigation. Although the preferred treatment method in plasmacytomas is radiotherapy, with surgery alone, we did not observe any recurrence in 33 months of follow-up. The transnasal endoscopic approach for this tumor is a sample for minimally invasive surgery and advanced endoscopic techniques for the treatment of nasopharyngeal lesions.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008/46-1 Syf: 45-48

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale