Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Tularemi:Türkiye'de Servikal Lenfadenopatinin Beklenmeyen Ancak Yaygın Bir Nedeni.Olgu Sunumu Ve Literatür Derlemesi
 

Tularemi:Türkiye'de Servikal Lenfadenopatinin Beklenmeyen Ancak Yaygın Bir Nedeni.Olgu Sunumu Ve Literatür Derlemesi

Yılmaz F., Karabay O., Gürcan Ş.

Bu yazıda, tonsillofarenjit ve servikal lenfadenopati şikayeti ile kliniğimize başvuran ve kullandığı çeşitli beta–laktam antibiyotiklere cevap vermeyen bir tularemi olgusunun literatür eşliğinde sunulması amaçlanmıştır.

Tularemia: Unexpected, But Prevalent Cause Of Cervical lymphadenopathy İn Turkey. A Case Report And Review Of Literature

Yılmaz F., Karabay O., Gürcan Ş.

A man who had tonsillopharyngitis and lymphadenomegaly has been admitted to our outpatient clinic. His complaints had been unresponsive to various beta-lactam antibiotics treatments in this period. In this paper, we report a tularemia case and review of the current literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008/46-1 Syf: 49-52

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale