Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Nazofarenks Tüberkülozu: Olgu Sunumu
 

Nazofarenks Tüberkülozu: Olgu Sunumu

Turgut S., Başak T., Ercan İ., Çakır B. Ö., Civelek Ş., Sayın İ.

44 yaşında kadın hasta tek taraflı ağrısız lenf nodları ile başvurdu. Nazofarenksin endoskopik muayenesinde nazofarenks posterior duvarda mukozal düzensizlik saptandı. Nazofarenks ve lenf nodu biyopsisi uygulandı. Biyopsilerin patolojik incelemesinde kazeifikasyon nekrozu içeren granülomatoz enflamasyon saptandı. Aside rezistan bakteri için yapılan direkt boyamada bakteri saptanmadı. Kültür ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile Mycobacterium tuberculosis saptandı. Hastaya antitüberküloz tedavi verildi. Semptomlar tedavi sonrası geriledi. Yeni bir nazofarenks tüberkülozu olgusu sunuldu ve tartışıldı. Tüberkülozun nazofarenks patolojilerinin ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulması gerekliliği vurgulandı.

Nasopharyngeal Tuberculosis: A Case Report

Turgut S., Başak T., Ercan İ., Çakır B. Ö., Civelek Ş., Sayın İ.

Forty-four year old female presented with unilateral painless cervical lymph nodes. Endoscopic examination on nasopharynx showed mucosal irregularity on the posterior wall of nasopharynx. The biopsies of nasopharynx and lymph nodes showed granulomatous inflammation with caseation necrosis. Direct stain for acid fast bacilli was negative but culture and polymerase chain reaction (PCR) for Myobacterium tuberculosis were found positive. The patient was treated with antituberculosis regimen. Symptoms resolved after medication. A new case of nasopharyngeal tuberculosis was presented and discussed. The consideration of Mycobacterium tuberculosis in the differential diagnosis of nasopharyngeal pathology was emphasized.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008/46-1 Syf:53-57

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale