Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Larengeal Lenfanjiyom: Olgu Sunumu
 

Larengeal Lenfanjiyom: Olgu Sunumu

Öncel S., Pınar E., Çallı Ç., Etit D.

Lenfanjiyomlar çocukluk çağının benign konjenital kitleleridir. Vücudun birçok bölümünde görülebilir, fakat larinkste rastlanması oldukça nadirdir. Kliniğimize ses kısıklığı ve yutma güçlüğü ile başvuran 23 yaşındaki erkek hasta değerlendirildi. Endirekt laringoskopide epiglotun sol tarafından kaynaklanan 3x3 cm boyutlarında vaskülarize görünümlü kitle dikkati çekti. Hastaya genel anestezi altında, lateral faringotomi yaklaşımı ile kitle eksizyonu uygulandı. Perioperatif olarak yapılan frozen çalışması lenfanjiyom ile uyumlu olarak geldi ve postoperatif yapılan histopatolojik incelemede lenfanjiyom tanısı kondu.

Laryngeal lymphangioma: A Case Report

Öncel S., Pınar E., Çallı Ç., Etit D.

Lymphangiomas are uncommon benign congenital lymphatic tumors of childhood. They are found in all parts of the body structure but rarely occur in the larynx. The presence of laryngeal lymhangiomas was rarely reported in the literature. A 23- year-old male presented with progressive difficulty in swallowing for a year and occasional hoarseness. Indirect laryngoscopy revealed a tumoral mass in 3x3 cm size with a vascularized appearance which originated from left endolaryngeal side of epiglottis. The patient underwent left lateral pharyngotomy under general anesthesia. The perioperative frozen section was reported as favored benign lymphangioma. Postoperative histopathologic examination revealed lymphangioma.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008/46/1 Syf:58-60

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale