Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Derin Boyun Enfeksiyonu: 63 Olgunun İncelenmesi
 

Derin Boyun Enfeksiyonu: 63 Olgunun İncelenmesi

Özel E., Özdem C., Özbek C., Tuna Ü. E.E.

Amaç: Antibiyotiklerin kullanımı ile birlikte insidansı azalmış olmasına rağmen derin boyun enfeksiyonları halen hayatı tehdit eden bir durumdur. Bu çalışmada derin boyun enfeksiyonlarında erken tanı ve uygun tedavinin önemine dikkat çekilmiştir. Yöntem: Ocak 2000 ve Ekim 2006 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniğinde derin boyun enfeksiyonu tanısı ile hospitalize edilmiş 63 hasta değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların 43’ü erkek, 20’si kadındır. Enfeksiyonun yerleşimi %46 ile en sık submandibular bölge ve %23 ile parafarengeal bölge olarak bulunmuştur. Hastaların tamamına parenteral antibiyotik tedavisi, 10’una ek olarak apse drenaji uygulanmıştır. Bir hasta sepsis nedeni ile kaybedilmiştir. Sonuç: Derin boyun enfeksiyonu tanısı alan hastalarda, zaman geçirmeden başlanan uygun tıbbi tedavi ile genellikle istenilen sonuç alınmaktadır.

Deep Neck İnfection: Analysis Of 63 Cases

Özel E., Özdem C., Özbek C., Tuna Ü. E.E.

Objectives: Although the advent of antibiotics has reduced the overall number of deep neck infections, they still result in the life-threatening condition. The aim of this study is to emphasize the importance of early diagnosis and appropriate treatment in deep neck infections. Methods: In the years between January 2000 and October 2006 63 patients hospitalized at Department of 2. Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery, Ankara Numune Training and Research Hospital with deep neck infections are enrolled. Results: There were 43 male 20 female patients. The submandibular space was the most frequent location (49%) followed by the parapharyngeal space (36%). All the patients were taken to intravenous antibiotic therapy and an additional drainage in 10 patients (16%) were also carried out. One patient was died from septicemia. Conclusion: Patients who receive an appropriate medical treatment immediately after the diagnosis of deep neck infection.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008/46-2 Syf:73-77

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale