Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Otoskleroz Cerrahisinin Tinnitus Üzerine Etkisi
 

Otoskleroz Cerrahisinin Tinnitus Üzerine Etkisi

Özlüoğlu L., Yavuz H., Çaylaklı F.

Amaç: Tinnitus şikayeti olan otoskleroz hastalarında tinnitusun hastanın işitme düzeyi ile olası bağlantısını ve cerrahinin tinnitus üzerine etkisini değerlendirmek. Yöntem: Bu çalışmada, Aralık 1998 ve Nisan 2006 tarihleri arasında kliniğimizde tinnitusu olan otoskleroz nedeniyle opere edilen 55 hastanın (59 kulak) kayıtları retrospektif olarak incelendi. Ameliyat sonrası tinnitus yakınmaları geçen ve geçmeyen hasta gruplarının ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası hava ve kemik yolu saf ses işitme eşikleri, hava kemik yolu açıklıkları ve konuşmayı ayırt etme skorları karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların ameliyat sonrası üçüncü ayda yapılan kontrollerinde tinnitusun 30 kulakta tamamen geçtiği, 29 kulakta devam ettiği gözlendi. Tinnitusu geçen grupta ameliyat öncesi kemik yolu ortalaması 21±2 dB, hava yolu ortalaması 56±2 dB, ortalama hava-kemik yolu açıklığı 34±1 dB ve konuşmayı ayırt etme skoru %98±1 iken tinnitusu devam eden grupta bu değerler sırasıyla 33±3 dB, 69±3 dB, 36±2 dB ve %87±3 olarak tespit edildi. Aynı şekilde ameliyat sonrası işitme testlerinde, tinnitusu geçen grupta kemik yolu ortalaması 9±1 dB, hava yolu ortalaması 23±1 dB, ortalama hava-kemik yolu açıklığı 14±1 dB ve konuşmayı ayırt etme skoru %100 olarak hesaplandı. Tinnitusu devam eden grupta ise ameliyat sonrası değerler sırasıyla 24±3 dB, 41±4 dB, 17±2 dB ve %93±2 olarak tespit edildi. Ayrıca tinnitusu geçen hasta grubunda ameliyat öncesi-ameliyat sonrası hava yolu ortalamalarının farkı 33±2 dB olup ve tinnitusu devam eden grupta 28±3 dB idi. Sonuç: Otoskleroza bağlı işitme azlığı ve tinnitusu olan hastalarda, stapedotomi ameliyatı sonrası hastaların yarıya yakınında tinnitus geçmiştir. Tinnitusun seyri ile hastaların işitme seviyeleri arasında ilişki olduğu gözlendi.

Effects Of Otosclerosis Surgery On Tinnitus

Özlüoğlu L., Yavuz H., Çaylaklı F.

Objectives: The aim of this study is to investigate the possible correlation between tinnitus and hearing level and the effect of surgery on tinnitus in otosclerosis patients with tinnitus. Methods: In this study, 55 patients (59 ears) operated for otosclerosis with tinnitus between December 1998 and April 2006 were retrospectively reviewed. Preoperative and postoperative mean air and bone conduction thresholds, mean air bone gaps and speech discrimination scores in postoperative tinnitus ceased and tinnitus no change groups were evaluated. Results: Tinnitus was ceased in 30 ears and no change was detected in 29 ears following surgery on the postoperative third month control. In tinnitus ceased group, preoperative mean bone conduction level was 21±2 dB, mean air conduction level was 56±2 dB, mean air-bone gap was 34±1 dB and speech discrimination score was 98±1%. In tinnitus no change group, these results were 33±3 dB, 69±3 dB, 36±2 dB and 87±3% respectively. Similarly, in tinnitus ceased group postoperative mean bone conduction threshold was 9±1 dB, mean air conduction threshold was 23±1 dB, mean air-bone gap was 14±1 dB and speech discrimination score was 100%. In tinnitus no change group, these results were 24±3 dB, 41±4 dB, 17±2 and 93±2% respectively. Besides, the postoperative air conduction gain in tinnitus ceased group was 33±2 dB and it was 28±3 dB in tinnitus no change group. Conclusion: In patients with hearing loss and tinnitus due to otosclerosis, tinnitus was ceased among half of the patients after stapedotomy procedure. It was assured that there is a relationship between tinnitus course and hearing levels of the patients.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008/46-2 Syf:88-91

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale