Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Lingual Abseye Neden Olan Kılçık
 

Lingual Abseye Neden Olan Kılçık

Günbay U., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Erdağ T. K.

Kolaylıkla görülebilmesi ve çoğunlukla hastaların kendileri tarafından çıkarılabilmesi nedeniyle, dil anteriorunda balık kılçığı yabancı cisim olarak nadiren probleme yol açar. Ancak kılçık tamamen dil içine gömüldüğünde bazı zorluklar yaşanabilir. Böyle bir durumda, sunulan olguda karşılaşılan lingual abse gibi komplikasyonlara yol açmamak amacıyla, kılçığın spontan ekstrüzyonu beklenmemeli ve süratle çıkarılma işlemine geçilmelidir.

Fish Bone İn The Tongue Causing Lingual Abscess

Günbay U., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Erdağ T. K.

Since it is usually seen easily and removed by patients themselves, a fish bone as a foreign body in the anterior tongue rarely leads to problems. But when the fish bone is embedded totally in the tongue it might cause some difficulties. In such a situation it is not adequate to wait for its spontaneous extrusion and rapid removal is recommended for preventing complications such as a lingual abscess as in the reported case.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008/46-2 Sy:105-108

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale