Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Geniş Kolumella Ve Vestibulum Nasi Stenozu Olan Hastada Alar Medial Krus Kaydırma Flebi İle Rekonstrüksiyon
 

Geniş Kolumella Ve Vestibulum Nasi Stenozu Olan Hastada Alar Medial Krus Kaydırma Flebi İle Rekonstrüksiyon

Akbay E.

Açık teknik rinoplasti yapılmış, postoperatif kolumellada kalınlaşma ve vestibüler stenoz meydana gelmiş bir vakada alar kartilaj medial kruralarında bilateral kaydırma flebi uygulandı. Bu yöntemle nareslerde açılma ve kolumellada etkili bir incelme, projeksiyonda artışla beraber tatmin edici bir kozmetik ve fonksiyonel sonuç elde edildi.

Recons.With Alar Medial Crural Flap Sliding İn Patient Who Has A Widely Columella And Stenosis Of The Nasal Vestibule

Akbay E.

A patient who was performed open structure rhinoplasty six months ago applied to our clinic with complaint columellar thickness and stenosis of nasal vestibule. Bilaterally flaps including alar medial crura were performed for reconstruction. Satisfactory cosmetic and functionally results including an effectively thin on columella, augmentation on projection and expanding of nares was obtained by this surgical technique.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008/46-2 Sy:109-112

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale