Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Bukkal Mukoza Tutulumlu Kimura Hastalığı Olgusu
 

Bukkal Mukoza Tutulumlu Kimura Hastalığı Olgusu

Yılmazer C., Çağıcı C. A., Bal N., Micozkadıoğlu S.D.

Kimura hastalığı baş boyunu tutan lenfadenopati ve subkütan kitleler ile karakterize, sıklıkla periferik kanda eozinofili ve yüksek serum Ig E düzeyinin eşlik ettiği kronik idiopatik bir hastalıktır. 52 yaşında bayan hasta beş yıldır reküren ağız boşluğu lezyonları nedeniyle başvurdu. Sağ yanak içi mukozasında 3 cm x 2 cm eritemli vasküler dokuyla çevrili beyaz yama alanları mevcuttu. Histopatolojik olarak follikül oluşturan lenfositler, bunları çevreleyen inflamatuar hücreler ile eozinofili ve fibrozis gözlendi. Bu olguyu sunmamızın nedeni tanının histopatolojik olarak konulması ve olgunun bayan hastada görülmesidir.

A Kimura Disease Case With Buccal Mucosa İnvolvement

Yılmazer C., Çağıcı C. A., Bal N., Micozkadıoğlu S.D.

Kimura disease is a chronic idiopathic disease which is usually presented with lymphadenopathy or subcutaneous masses involving head and neck, frequently accompanied by peripheral blood eosinophilia and elevated serum Ig E level. A 52-year-old female presented with recurrent oral cavity lesions for 5 years. There was a 3 cm x 2 cm lesion on the right buccal mucosa which had white patchy areas surrounded by erythematous, vascular tissue. Histopathologically lymphocytes forming follicles surrounded by an inflammatory infiltrate with eosinophilia and fibrosis was observed. We report this case because the diagnosis was made histopathologically and it was seen in a female patient.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008/46-2 Sy:113-116

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale