Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Servikal Kist İçerisindeki Papiller Karsinom: Primer Tümör mü, Metastaz mı?.
 

Servikal Kist İçerisindeki Papiller Karsinom: Primer Tümör mü, Metastaz mı?.

Ünal A., Titiz A., Özcan M., Özlügedik S., Yılmaz F. Y.

Boyundaki kistik kitleler genelde benign lezyonlar olsalar da ender olarak içlerinde malignite barındırabilir veya bir karsinom metastazı olabilirler. Ektopik tiroid dokusu, sıklıkla dil kökü, tiroglossal kanal ve tiroid lobları çevresi gibi yerleşimlerde görülse de ender olarak alışılmadık yerleşimlerde, aberan tiroid dokuları olarak karşımıza çıkabilmektedir. Boyunda kitle nedeniyle başvuran 50 yaşındaki erkek hasta, yapılan fizik ve laboratuvar muayeneleri sonucu primeri bilinmeyen kitle tanısıyla ameliyat edildi. Histopatolojik inceleme ve tiroglobulin boyama ile tiroid papiller karsinomu tanısı konulması üzerine tam tiroidektomi yapıldı, ancak tiroid dokusunda primer odak bulunamadı. Bunun üzerine tekrar incelenen materyalin brankiyal kist içerisindeki aberan tiroid dokusundan gelişen bir karsinom olduğu görüldü. Bu makalede ender görülen bu olgu literatür eşliğinde sunulmuştur.

Papillary Carcinoma İn Cervical Cyst: Primary Tumor Or Metastasis?

Ünal A., Titiz A., Özcan M., Özlügedik S., Yılmaz F. Y.

The cystic masses of the neck are usually benign lesions but they rarely may include malignancy or may be a metastasis of a carcinoma. Ectopic thyroid tissue is frequently seen on the tongue base, thyroglossal duct and around the thyroid gland itself; but also can be seen in unexpected localizations. A 50- year-old male patient is operated due to neck mass of unknown origin after physical and laboratory examinations. Owing to the results of histopathologic study and thyroglobulin staining, the patient is diagnosed as thyroid papillary carcinoma and thyroidectomy is performed. No primary focus is found in the thyroid gland. Therefore the specimen is reexamined and found out that it is a carcinoma erupted from the ectopic thyroid tissue in the branchial cyst. In this article this case is presented with the knowledge of the literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008/46-2 Sy:117-121

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale