Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Konjenital Servikal Teratomlar: Klinik Yaklaşım
 

Konjenital Servikal Teratomlar: Klinik Yaklaşım

Atabek C., Sürer İ., Temiz A., Demirbağ S., Çalışkan B., Öztürk H.

Konjenital servikal teratomlar çocukluk çağı teratomlarının %3’ünü oluştururlar. Büyük çoğunluğu iyi huylu olmasına rağmen solunum yolları basısına bağlı olarak yüksek ölüm oranına sahiptirler ve acil cerrahi müdahale gerektirirler. Tedavi edilmeyen konjenital servikal teratomlu olgularda ölüm oranı %80 ile %100 arasındadır. Günümüzde gebelik takibinde ultrasonografinin daha yaygın kullanımı sonucu genellikle antenatal tanı ile elektif koşullarda doğmaktadırlar. Doğum sonrası, solunum sıkıntısı nedeniyle gereken ilk tıbbi eylem, yenidoğanın endotrakeal entübasyonudur. Doğum sonrası tanı fizik muayene ile belirlenir. Görüntüleme yöntemleri, kesin tanı ve operasyon öncesi planlama için önemlidir. Konjenital servikal teratomlar da kitlenin cerrahi eksizyonu en uygun tedavi yöntemidir. Konjenital servikal teratomlu iki olgu ele alınmıştır.

Congenital Cervical Teratomas: Clinical Approach

Atabek C., Sürer İ., Temiz A., Demirbağ S., Çalışkan B., Öztürk H.

Congenital cervical teratomas are rare, representing 3% of teratomas in childhood. Although mostly benign, they are associated with a high mortality rate due to respiratory distress and require immediate surgical excision. If not promptly managed with surgical resection, the mortality rate of cervical teratomas, is very high and reaches to 80–100%. In recent years, congenital cervical teratomas are frequently diagnosed on the antenatal sonogram and delivered in elective conditions. The first step in postnatal period is usually immediate endotracheal intubation due to respiratory distress. The diagnosis is usually suggested on the physical examination. The imaging investigation is essential for the proper diagnosis and preoperative planning. The most suitable treatment in cervical teratomas is surgical totally excision of the mass. We discussed congenital cervical teratomas with two cases.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2008/46-2 Sy:122-125

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale