Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Bilateral 3. Brankial Ark Fistülü
 

Bilateral 3. Brankial Ark Fistülü

Pınar E., Çallı Ç., Yılmaz S., Coşgül T., Öncel İ.S.

Brankial anomaliler kistler, fistüller ve sinüsler şeklinde karşımıza çıkmaktadırlar. Brankial yarık fistülleri boyunda görülen nadir gelişimsel anomalilerdendir. Bunlar klinik olarak tanınabilir. Böyle fistüller doğumdan itibaren erişkin döneme kadar her yaşta görülebilirler. Bu anomaliler cinsiyet ve boyunda lokalizasyon ayrımı yapmazlar. Bunlar brankial aparatusun fetal gelişim boyunca inkomplet obliterasyonu sonucu ortaya çıkmaktadırlar. Brankial yarık fistülleri az görülen gelişimsel anomaliler olup, bilateral olanlar ünilaterallere göre daha da nadirdir. Bu makalede bilateral brankial yarık fistülü olan bir olgunun tanı ve tedavisini literatür eşliğinde sunmayı uygun gördük.

Fistula Of The Third Branchial Arch

Pınar E., Çallı Ç., Yılmaz S., Coşgül T., Öncel İ.S.

Branchial anomalies are observed as cists, fistulas and sinuses. Branchial cleft fistulas are rare congenital anomalies that appear in the neck area. These are clinically diagnosed. Similar fistulas could be seen at every age from birth to adolescence. These kinds of anomalies are not selective for gender, and localization in the neck area. Such disorders are due to the incomplete obliteration of branchial apparatus during fetal development. As mentioned branchial cleft fistulas are not commonly observed, whereas bilateral types are even rare than unilateral types. Diagnosis and treatment of the bilateral branchial fistulas is presented in this article with the review of the literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 08/46-4 Syf:311-314

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale