Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Tükürük Bezi Duktal Karsinomu
 

Tükürük Bezi Duktal Karsinomu

Bora F., Ceylan S., Yücel Z., Erdem G.

Tükürük bezi duktal karsinomu nadir görülen ve oldukça malign adenokarsinom olup bezin duktus epitelinden kaynaklanır. En sık parotis bezinde görülür fakat diğer tükürük bezlerinde de nadiren görülebilir. Agresif bir klinik seyire ve kötü prognoza sahiptir. Tedavi için cerrahiye ek olarak mutlaka postoperatif radyoterapi önerilmektedir. Bu agresif tedaviye rağmen prognoz kötüdür. Bu yazıda sağ parotis kitlesi nedeniyle kliniğimize başvuran ve parotis bezi duktal karsinomu tanısı alan 42 yaşındaki bir erkek hasta literatür bilgileri ile birlikte değerlendirilmiştir.

Salivary Duct Carcinoma

Bora F., Ceylan S., Yücel Z., Erdem G.

Salivary duct carcinoma (SDC) is an uncommon malignant salivary gland tumor that occurs predominantly in the parotid gland although other major salivary glands may be sites of origin. The tumor has an aggressive behavior and poor prognosis. Combined surgery and radiotherapy is recommended. Despite this aggressive treatment the prognosis of this tumor is poor. In this case report, 42-year-old man who has right parotid mass and diagnosed as ductal carcinoma is evaluated with literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 08/46-4 Syf:325-328

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale