Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Ani Işitme Kaybında Intratimpanik Ve Sistemik Steroid Tedavisi Karşılaştırılması
 

Ani Işitme Kaybında Intratimpanik Ve Sistemik Steroid Tedavisi Karşılaştırılması

Kara E., Sürmelioğlu Ö., Çetik M.F.

Amaç: İdiopatik ani işitme kaybında etkinliği kanıtlanmış tek ilaç steroidlerdir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda intratimpanik olarak verilen steroidlerin daha yüksek perilenf konsantrasyonu sağlayarak, daha fazla işitme kazancı sağladığına yönelik çalışmalar mevcuttur. Ancak yapılan çalışmalarda intratimpanik steroid, genelde sistemik steroid tedavisinden fayda görmeyen hastalarda bir kurtarma tedavisi olarak planlanmıştır. Bu çalışmadaki amacımız intratimpanik steroid tedavisinin ani işitme kayıplı hastalarda 1. basamak tedavisi olarak kullanılarak, sistemik steroid tedavisinden daha etkili olup olmadığını araştırmaktır. Yöntem: Prospektif, randomize ve kontrollü olarak planlanan çalışmaya Ocak 2005 ile Temmuz 2008 arası kliniğimizde idiopatik ani işitme kaybı şikayeti ile başvuran 43 hasta dahil edildi. Bulgular: İntratimpanik steroid alan gruptaki hastaların tedavi sonrası 2. ay kontrollerinde saf ses ortalamalarında ve konuşmayı ayırt etme skorlarında anlamlı iyileşme saptandı. Sonuç: İntratimpanik steroid tedavisi sistemik steroid tedavisine göre işitme kazancı yönünden daha iyi sonuçları, steroidlerin sistemik yan etkilerini oluşturmadan vermektedir. Örnek sayısı daha fazla olan çalışmalarla verilecek steroidin cinsi, uygun dozu, uygulama sıklığı, uygulama süresi gibi faktörlerin aydınlatılmasına ihtiyaç vardır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 08/46-3 Syf:150-154

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale