Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » RatTimpanikMembranndDnyslOlarak OluştrlnMiringoskleroz GelşmSürecnN-NitroL-Arjinin MetilEster'inEtkisi
 

RatTimpanikMembranndDnyslOlarak OluştrlnMiringoskleroz GelşmSürecnN-NitroL-Arjinin MetilEster'inEtkisi

Doğan E., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Erdağ T.K., Sarıoğlu S., Ecevit M. C.

Amaç: Bu çalışmada, miringotomi yapılan ratlara intraperitoneal ve topikal olarak uygulanan N-nitro L-arjinin metil ester’in (L-NAME) kulak zarı perforasyonu iyileşmesi ve miringoskleroz gelişimi üzerine olan etkileri incelenmiştir. Yöntem: Çalışmamızda 20 adet Wistar rat kullanılmıştır. Yapılan otomikroskopik bakıda sağlıklı timpanik membrana sahip olduğu görülen 20 rata bilateral miringotomi yapıldıktan sonra, hayvanlar her grupta beş rat olacak şekilde rastgele dört gruba ayrılmışlardır. Birinci gruptaki beş rat tedavisiz bırakılmıştır. İkinci grupta ise 10 mikrolitre serum fizyolojik emdirilmiş gelfoam, miringotomiden hemen sonra, miringotomi sonrası 12. saatte ve 24. saatte olmak üzere üç kez her iki timpanik membrandaki perforasyon üzerine yerleştirilmiştir. Üçüncü grupta, 10 mikrolitre (100 mg/ml) L-NAME emdirilmiş gelfoam miringotomiden hemen sonra, miringotomi sonrası 12. saatte ve 24. saatte her iki timpanik membrandaki perforasyon üzerine yerleştirilerek uygulanmıştır. Dördüncü grupta bulunan beş rata ise 10 mg/kg (5 mg/ml) dozundaki L-NAME miringotomiden hemen sonra, miringotomi sonrası 12. saatte ve 24. saatte intraperitoneal olarak uygulanmıştır. Ondört günlük iyileşme periyodu sonrasında yapılan otomikroskopik miringo-skleroz değerlendirmesinin ardından, hayvanlar sakrifiye edilerek histopatolojik inceleme amacıyla timpanik membranları çıkarılmıştır. Yapılan histopatolojik değerlendirmede, Hematoksilen-Eozin ve Van Gieson ile boyanan kesitler ışık mikroskopu altında incelenerek inflamasyon skorlaması, timpanik membran kalınlığı ölçümü ve miringoskleroz skorlaması yapılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre, topikal ve intraperitoneal olarak uygulanan L-NAME’nin, yapılan miringotomiye cevap olarak ortaya çıkan inflamasyonu istatistiksel olarak anlamlı derecede azalttığı görülmüştür (p<0.05). Histopatolojik miringoskleroz dikkate alındığında, topikal ve intraperitoneal olarak uygulanan L-NAME’nin miringosklerozu, tedavisiz bırakılan ve topikal serum fizyolojik uygulanan gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azalttığı gösterilmiştir (p<0.05). Topikal ve intraperitoneal L-NAME uygulanan gruplardaki ortalama timpanik membran kalınlığının, tedavisiz bırakılan ve topikal serum fizyolojik uygulanan gruplara göre istatistiksel anlamlı olarak düşük düzeyde kaldığı görülmüştür (p<0.05). Sonuç: Çalışmamızda, L-NAME’nin diğer dokularda gösterilen antiinflamatuar ve antifibrotik davranışını, timpanik membran dokusundaki yara iyileşme sürecinde de sergilediği ortaya konmuştur. Bu etkileriyle rat timpanik membranında miringoskleroz gelişimini önlediğini göstermiş olduğumuz L-NAME, miringotomi yapılması ya da ventilasyon tüpü uygulaması sonrası görülebilen miringosklerozun önlenmesinde iyi bir tedavi alternatifi olabilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 08/46-3 Syf:155-160

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale