Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Açık Teknik Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu
 

Açık Teknik Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu

Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Soylu E., İvgin Bayraktar F.G.

Amaç: Baş-boyun yassı epitel hücreli kanserlerinin boyun tedavisinde altın standart olan boyun diseksiyonunda daha geniş bir görüş sahası sağlayan ve daha düşük bir morbiditeye sahip olan yeni bir boyun diseksiyonu tekniği ile klasik fonksiyonel diseksiyonu tekniğini karşılaştırmak. Yöntem: Larenks kanseri tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan 21 hastaya 42 boyun diseksiyonu uygulandı. Tümörün ağırlıklı olduğu tarafa açık teknik fonksiyonel boyun diseksiyonu (çalışma grubu), karşı tarafa ise klasik fonksiyonel boyun diseksiyonu (kontrol grubu) uygulandı. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1. ve 6. aylarda SKM ve trapez kas EMG’leri ve nörolojik muayeneleri yapıldı. Boyun diseksiyonu materyallerinin histopatolojik incelemesi sonrasında diseke edilen lenf düğümleri sayısal olarak değerlendirildi. Bulgular: Postop birinci ve altıncı aylardaki EMG değerlendirmelerinde anlamlı bir fark görülmemesine rağmen sonuçlar kontrol grubuna göre daha iyi bulundu. EMG sonuçları altıncı ayda birinci aya göre anlamlı derecede daha iyi sonçlandı. Ortalama diseke edilen lenf düğümleri sayısı, çalışma grubunda anlamlı derecede daha fazla bulundu. Sonuç: Çalışmamızdaki açık teknik fonksiyonel boyun diseksiyonu daha geniş görüş sahası sağlayan ve klasik fonksiyonel boyun diseksyonu ile karşılafltırıldığında, spinal aksesuar sinirle ilgili morbiditenin daha az ve daha etkin bir diseksiyon tekniği olarak değerlendirilebilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 08/46-3 Syf: 179-184

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale