Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Obstrüktif Uyku Apnesinde Klinik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Bel Çevresi Yeni Bir Risk Faktörü Müdür?
 

Obstrüktif Uyku Apnesinde Klinik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Bel Çevresi Yeni Bir Risk Faktörü Müdür?

Pınar E., Öncel S., Çallı Ç., Karagöz Ü., Peker Ş., Akhan G.

Amaç: Obstrüktif uyku apnesinde risk faktörlerini değerlendirmek ve bel çevresinin yeni bir apne risk faktörü olarak araştırmaktır. Yöntem: Horlama ve obstrüktif uyku apnesi sendromu (OUAS) şikayeti ile polikliniğimize başvuran 80 hasta çalışmaya alındı. Uyku apnesi şikayetleri olan hastaların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, boyun çevresi, bel çevresi, Mallampati skoru, Epworth uykululuk skoru ve ağız açıklığı belirlenip obstrüktif uyku apnesi ile ilişkisi değerlendirildi. Septum nasi deviasyonu, konka hipertrofisi, alerjik rinit gibi nazal obstrüksiyonu olanlar, sedatif ilaç kullanımı ve madde bağımlılığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Uyku analizleri 21 kanallı kompüterize ve video kayıtlı (Stellate Harmonia 5.3 versiyon) polisomnografi cihazı ile yapıldı. Polisomnografik uyku kayıtları yapıldı. AI<5 ve RDI<20 olanlar normal kabul edildi. Apne indeksi(Aİ) >5 veya uyku bozukluk indeksi(UBİ) >20 olan hastalar OUAS olarak değerlendirildi. Bulgular: Obesite, yüksek mallampati skoru, artmış boyun ve bel çevresi ile OUAS arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0.05). Boyun çevresi ile bel çevresi arasında anlamlı korelasyon saptandı (p=0.028). Sonuç: Artmış bel çevresi OUAS’de yeni bir risk faktörüdür. OUAS’de Bel çevresi ile boyun çevresi arasında anlamlı korelasyon mevcuttur.

Türk Otolarengoloji Arşivi 08/46-3 Syf: 258-261

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale