Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2008 » Osteoporotik Tavşan Orta Kulak Kemikçiklerine Zoledronik Asidin Etkisi
 

Osteoporotik Tavşan Orta Kulak Kemikçiklerine Zoledronik Asidin Etkisi

Soylu L., Uğuz A., Aydoğan L. B., Sürmelioğlu Ö., Çekiç E., Tüzün K.

Amaç: İşitme fonksiyonu özellikle yaşlı hastalarda kemik yapısı ile ilişkili olabilir ve işitme düzeyi osteoporotik kemik kaybı ile bağlantılı olabilir. İleri yaştaki hastalarda ortaya çıkan işitme azlığının en sık sebebi presbiakuzi olup etyolojik faktörlerden birinin osteoporotik kemik kaybı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada osteoporozun orta kulak kemikçikleri üzerine etkisisini ve zoledronik asidin bu etkiyi kaldırmada etkili olup olamayacağını ışık mikroskopu ile araştırmayı planladık. Yöntem: Bu çalışmada 13 adet dişi Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Tavşanlar iki gruba ayrıldı; osteoporotik grup ve zoledronik asit verilen osteoporotik grup. Tüm deneklere 6. aylarında ooferektomi yapıldı. Altı denekten oluşan 2. gruba ooferektomiden 6 hafta sonra zoledronik asit verildi. Bu uygulamadan 6 hafta sonra tüm denekler sakrifiye edildi. Osteoporotik gruptaki 14 ve zoledronik asit verilen osteoporotik gruptaki 12 orta kulak kemikçik zincirleri ışık mikroskobunda incelendi. Mevcut osteoporotik kemik kaybı derecelendirildi. Osteoporoz saptanmayanlar 0 olarak değerlendirilirken +1, +2, +3 hafif, orta, ağır düzeyde osteoporoz olarak kabul edildi. Bulgular: Deneklerin mikroskobik incelemede osteoporotik gruptaki 14 orta kulak kemikçik zincirinde fokal veya yaygın kemik kaybı saptandı, ortalama olarak 2.0714 (+/- 0.73005) değeri bulundu ve orta-ağır düzeyde osteoporoz olarak kabul edildi. Zoledronik asit verilen gruptaki 12 orta kulak kemikçik zincirinde ise ortalama osteoporoz derecesi 0.3333 (+/- 0.49237) olarak saptandı ve hafif derecede osteoporoz olarak kabul edildi. Sonuç: Orta kulak kemikçik zincirindeki kemik kaybı özellikle ileri yaştaki hastalarda işitme kaybı ile ilişkili olabilir. Osteoporozu durdurabilecek önlemler gelecekte işitme kaybının önlenmesinde etkili olabilir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 08/46-3 Syf: 276-279

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale