Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Nazal septumun dev Schneiderian papillomu: acil bir vaka
 

Nazal septumun dev Schneiderian papillomu: acil bir vaka

Tahamiler R., Peker Ö.

Schneiderian papillom tartışmalı bir burun hastalığı olarak kalmaya devam etmektedir. Benign bir patoloji olmasına rağmen invert tipi agresif lokal destrüksiyon, tümör eksizyonu sonrasında nüks ve habaset ile ilişkilidir. Güncel tedavi cerrahi rezeksiyondur. En iyi rezeksiyon metodu halen belirlenmiş değildir. Bu yayın acil bir durum oluşturan bir dev fungiform Schneiderian papilom bildirimidir.

Huge Schneiderian papilloma of nasal septum: an emergency case

Tahamiler R., Peker Ö.

Schneiderian papilloma remains a controversial nasal disease. Although it is a benign pathology inverted type is associated with aggressive local destruction, recurrence after removel and malignancy. The management at present consists of surgical resection. The best method of resection is still undetermined. This paper is about a huge fungiform type of Schneiderian papilloma which cause to an emergency condition.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009-47-1 Syf:39-42

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale