Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Nazal septumun dev Schneiderian papillomu: acil bir vaka
 

Nazal septumun dev Schneiderian papillomu: acil bir vaka

Tahamiler R., Peker Ö.

Schneiderian papillom tartışmalı bir burun hastalığı olarak kalmaya devam etmektedir. Benign bir patoloji olmasına rağmen invert tipi agresif lokal destrüksiyon, tümör eksizyonu sonrasında nüks ve habaset ile ilişkilidir. Güncel tedavi cerrahi rezeksiyondur. En iyi rezeksiyon metodu halen belirlenmiş değildir. Bu yayın acil bir durum oluşturan bir dev fungiform Schneiderian papilom bildirimidir.

Huge Schneiderian papilloma of nasal septum: an emergency case

Tahamiler R., Peker Ö.

Schneiderian papilloma remains a controversial nasal disease. Although it is a benign pathology inverted type is associated with aggressive local destruction, recurrence after removel and malignancy. The management at present consists of surgical resection. The best method of resection is still undetermined. This paper is about a huge fungiform type of Schneiderian papilloma which cause to an emergency condition.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009-47-1 Syf:39-42

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale