Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Auriküler eozinofilik anjiolenfoid hiperplazi
 

Auriküler eozinofilik anjiolenfoid hiperplazi

Korkut N., Acar G.Ö., Acıoğlu E., Duman C., Güvenç G. M.

Eozinofilik anjiolenfoid hiperplazi (EALH), nadir görülen, benign karakterde, damar çeperlerinde yaygın eozinofil ve/veya diğer inflamatuar hücre infiltrasyonunun bulunduğu, yanlış vasküler proliferasyonla karakterize iltihabi bir hastalıktır. Sebebi tam olarak bilinmeyen bu hastalığın etyolojisinde travma ve ona bağlı reaktif hiperplazi olduğu düşünülmektedir. Baş-boyun bölgesinde, yüzde ve özellikle kulakta, ağrılı ve kanamalı nodül veya plak tarzında lezyonlar ile ortaya çıkan bu hastalığa yönelik birçok tedavi yöntemi (cerrahi eksizyon, lazer ablasyon, kriyoterapi, lokal steroid enjeksiyonları) bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemlerine rağmen nüks oranı oldukça fazladır. Bu yazıda, auriküler EALH tanısı konan ve tedavide CO2 lazer kullandığımız bir vaka güncel literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Auricular angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia

Korkut N., Acar G.Ö., Acıoğlu E., Duman C., Güvenç G. M.

Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia (AHE) is uncommon benign inflammatory disease that is characterized with incorrect vascular proliferation with prevalent eosinophilia and/or other inflammatory cells infiltration on the vascular border. The main cause of this pathology is not well known however the main etiological factor was thought as trauma and reactive hyperplasia due to this trauma. Face especially auricula is the most common localization in the head and neck region. Varied treatment modalities were used (surgical excision, laser ablation, cryotherapy and local steroid injections) for these lesions which is mostly presented as itching, bleeding plaque or nodule. In spite of these treatment methods incidence of the recurrence is very high. In this article, we discuss a patient diagnosed as auricular AHE and treated with CO2 laser ablation with the current literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009-47-1 Syf:43-47

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale