Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Larenksin atipik karsinoid tümörü: olgu sunumu
 

Larenksin atipik karsinoid tümörü: olgu sunumu

Bolat F., Özer C., Micozkadıoğlu S.D.

Nöroendokrin tümörler larenksin ikinci en sık görülen malign tümörleridir. Ventrikül ve subglottisin respiratuar epitelinin bazal ve orta tabakasında yerleşmiş olan nöroendokrin hücrelerden köken alırlar. En sık atipik karsinoid tümör (orta derece diferansiye nöroendokrin tümör) görülür. Agresif seyirli ve kötü prognoza sahiptirler. 60 yaşında erkek hasta boynunda bir yıldan beri olan ve son 1 aydır giderek büyüyen ağrılı şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan larenks muayenesinde sağ aritenoid ön yüzeyini, ventriküler posterior yüzeyini tutan, epiglotu destrükte eden vejetan kitle mevcuttu. Boyunda bilateral jugulodigastrik, orta juguler, posterior servikal ve sağ supraklaviküler bölgede 1x1 cm multipl lenfadenopatiler mevcuttu. Akciğer ve kemik metastazları vardı. Hastanın larenks biyopsi örneği atipik karsinoid tanısı aldı. Tanıdan sonra hastaya cisplatin, etaposide, zoledronik asit kemoterapisi uygulandı. Kemoterapiden 3 ay sonra bilgisayarlı tomografide ariepiglottik fold düzeyinde izlenen kitlesel lezyonda ve servikal zincirde izlenen lenf nodlarında belirgin gerileme oldu. Bu vakayı larenks nöroendokrin karsinomlarının nadir görülmesi ve larenks neoplazmlarının ayırıcı tanısında düşünülmesi gerektiğinden sunmayı planladık.

Atypical carcinoid tumor of the larynx: a case report

Bolat F., Özer C., Micozkadıoğlu S.D.

The neuroendocrine tumors are the second most common malignant tumors of the larynx. They originate from the neuroendocrine cells located in the basal and middle layer of the respiratory epithelium of ventricule and subglottis. Atypical carcinoid tumors of the larynx (moderately differentiated neuroendocrine tumors) are the most common type. They have an aggressive clinical course and poor prognosis. A 60-year-old male patient presented to our clinic with painful neck mass which had grown for a month. Laryngeal examination of the patient revealed a vegetative mass involving anterior surface of the right aryepiglottic fold, posterior surface of the ventricle and destructing the epiglottis. There were multiple palpable lymph nodes in the bilateral jugulodigastric, middle jugular, posterior cervical and right jugular lymph nodes in the neck. Lung and bone metastasis was present. The patient was diagnosed as atypic carcinoid tumor of the larynx. The patient was treated with chemotherapy (cisplatin, etaposide and zoledronic acid). The computed tomography which was performed three months after chemotherapy revealed regression of the mass lesion in the aryepiglottic fold and lymph nodes at cervical chain. We intended to present this case since neuroendocrine tumors of the larynx are rare and should be considered in the differential diagnosis of larynx neoplasms.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009-47-1 Syf:48-52

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale