Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » İklim değişiklikleri ile tonsillektomi sonrası kanamalar arasındaki ilişkinin incelenmesi
 

İklim değişiklikleri ile tonsillektomi sonrası kanamalar arasındaki ilişkinin incelenmesi

Turgut S., Sayın İ., Civelek Ş., Kalkavan C., Akgül H.Y.

Amaç: Bu çalışmanın amacı iklim değişikliklerinin tonsillektomi sonrası kanamalar üzerine olan etkisinin değerlendirilmesidir. Yöntem: 1 yıl içinde opere edilmiş olan bilateral tonsillektomi ve adenotonsillektomi hastalarının kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya tonsillektomi sonrası kanaması olan tüm hastalar dahil edilmiştir. Çalışma süresi boyunca aylık minimum ve maksimum hava sıcaklığı ile nem oranını içeren bölgesel meteorolojik data Diyarbakır meteoroloji ofisinden elde edilmiştir. Tonsillektomi sonrası kanama ile hava değişiklikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. İstatistiksel analiz SPSS testi (Chicago, IL, USA), tek örnekli t-test ve doğrusal ilişki analizi ile yapılmıştır. Bulgular: 1210 hastanın kayıtları incelenmiştir. Toplam kanama oranı %5.52’dir. Yılın değişik aylarında meydana gelen kanama oranları açısından istatistiksel olarak o anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.99). Doğrusal ilişki analizi ile ortalama maksimum sıcaklık, ortalama minimum sıcaklık ve ortalama nem oranı ile tonsillektomi kanaması arasında istatistiksel fark saptanmamıştır (sırasıyla p=0.47, p=0.06, p=0.71). Sonuç: İklim değişikliklerinin tonsillektomi sonrası kanama üzerine olan etkisi olduğu savunan yayınlar sınırlı sayıdadır ve tutarsızlık gösterir. Bu çalışma -3.3 to 40.9 °C derece arasında değişen sıcaklık değişiklikleri ile tonsillektomi sonrası kanamalar arasında ilişki olmadığını göstermiştir.

The relationship between the weather variables and secondary post-tonsillectomy haemorrhage

Turgut S., Sayın İ., Civelek Ş., Kalkavan C., Akgül H.Y.

Objectives: The aim of this study is to evaluate the effect of weather conditions on post-tonsillectomy haemorrhage. Methods: One-year period retrospective chart review. The charts of all patients who underwent bilateral tonsillectomy or adenotonsillectomy were reviewed. All patients with secondary post-tonsillectomy haemorrhage were included. The local meteorological data for the duration of the study including monthly minimum, maximum temperatures and relative humidity were obtained from the meteorological watch office in Diyarbakir. The relationship between secondary post-tonsillectomy haemorrhage and weather variables was studied. Statistical analysis was performed using SPSS for Windows version 13 (Chicago, IL, USA). One sample t-test and linear regression analysis were performed. Results: 1210 consecutive patients’ charts were reviewed. Overall haemorrhage rate was 5.52%. There was no statistical significance in secondary haemorrhage rates between different months of the year (p=0.99). Linear regression test revealed no statistical association between mean maximum temperature, mean minimum temperature, mean relative humidity and secondary haemorrhage rates (p=0.47, p=0.06, p=0.71, respectively). Conclusion: Literary data regarding the effect of weather on post-tonsillectomy haemorrhage is limited and shows inconsistency. This study shows that there is no correlation between post-tonsillectomy haemorrhage and weather variables, even with a fluctuating range of -3.3 to 40.9 °C in temperature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009-47-2 Syf:63-68

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale