Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Larenks Schwannomu: Olgu sunumu
 

Larenks Schwannomu: Olgu sunumu

Enver Ö., Öz B., Alimoğlu Y., Özbilen Acar G.

Schwannom larenksi nadiren tutan bir periferik sinir kılıfı tümörüdür. Vücutta en sık baş ve boyun bölgesinde bulunur. Bu makalede beş-altı aydır devam eden ses kısıklığı şikayeti ile kliniğimize başvuran, indirekt larengoskopide larenkste interaritenoid bölgede kitle tespit edilen, mikrolarengeal cerrahi ile eksizyonel biyopsi uygulanan ve histopatolojik inceleme sonucunda Schwannom tespit edilen bir vaka sunulmuştur. Ayrıca larengeal Schwannomun klinik ve histopatolojik özellikleri, buna ilave olarak bu tümöre güncel tedavi yaklaşımları tartışılmıştır.

Laryngeal Schwannoma: a case report

Enver Ö., Öz B., Alimoğlu Y., Özbilen Acar G.

Schwannoma is a peripheral nerve sheath tumor which affects the larynx rarely. This tumor is most commonly located in the head and neck region. In this article we report a patient presenting with the complaint of hoarseness of 5-6 months duration in whom a mass was detected in the interarytenoid region at indirect laryngoscopy. An excisional biopsy was performed with microsurgical technique after which the tumor was histopathologically diagnosed to be a Schwannoma. Additionally, we discuss the clinical and histopathological features and current treatment approaches of the laryngeal Schwannoma.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009-47-2 Syf:90-92

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale