Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Yenidoğanda konjenital larengeal kist
 

Yenidoğanda konjenital larengeal kist

Kaytaz A., Karaman E., Öğreden Ş., Işıldak H.

Benign konjenital larengeal kist yeni doğanlarda çok nadir görülen ve doğum sonrasında acil solunum sıkıntısına neden olabilen bir hastalıktır. Bu tip olgularda acil endotrakeal entübasyon ya da trakeotomi gerekebilir. Güvenilir hava yolu sağlandıktan sonra teşhis için gerekli araştırma yapılır. Klinik olarak laringosel, larengeal sakküler kist gibi konjenital larengeal lezyonlarla karıştırılabilir. Biz de yazımızda doğum sonrasında solunum sıkıntısı nedeniyle çocuk cerrahisinde iki kez opere edilen ve rahatlamaması üzerine kliniğimize sevk edilen bir konjenital larengeal kist olgusunda, literatür ışığında, teşhis ve tedavi metodlarını tartıştık.

Congenital laryngeal cyst in the newborm

Kaytaz A., Karaman E., Öğreden Ş., Işıldak H.

Benign congenital laryngeal cyst is a rare entity in the newborn. It may cause acute respiratory distress in the newborns in the postpartum period. Then, emergent endotracheal intubation or tracheotomy may be needed. After securing the airway further investigations are made. Clinically, in the differential diagnosis of laryngocele congenital laryngeal lesions such as laryngeal saccular cyst must be considered. We discuss in our article a newborn patient who was admitted to our clinic after he was operated twice because of respiratory distress in the pediatric surgery department after which his symptoms were not relieved. Current therapy methods and literature are discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009-47-2 Sy:99-102

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale