Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Dilde Schwannoma: Olgu sunumu
 

Dilde Schwannoma: Olgu sunumu

Özkul D., Bayol Ü., Çukurova İ., Arslan İ. B., Demirhan E.

Schwannoma periferik, otonomik ya da kranial sinir kılıflarından kaynaklanan, oldukça yavaş büyüyen benign bir tümördür. Schwannomlar çoğunlukla baş-boyunda (%40-50) ya da ekstremitelerin fleksör yüzlerinde görülürler. En sık vagus olmak üzere parafarengeal bölgedeki diğer sinirlerden köken alabilirler. Malign dejenerasyon oldukça azdır. Oral kavite yerleşimli Schwannomalara çok nadir rastlanılmaktadır. Radyosensitif olmadığı için optimal tedavisi cerrahidir. Bu makalede kliniğimizde tanı konulan ve ameliyat edilen dilde Schwannoma olgusunu sunmayı amaçladık.

Schwannoma of the tongue: a case report

Özkul D., Bayol Ü., Çukurova İ., Arslan İ. B., Demirhan E.

Schwannoma is a benign slow-growing tumor which originates from peripheral, autonomic or cranial nerve sheaths. Schwannomas most often occur in the head and neck (40-50%) or on the flexor surfaces of the extremities. It mostly originates from vagus and also originates from the other nerves of parapharyngeal region. Malignant transformation is very rare. Oral cavity remains a rare site. Because of resistance to radiotheraphy, surgical excision is necessary for optimal treatment. We purpose to present a case of Schwannoma of the tongue.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009-47-2 Sy:103-105

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale