Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Kepçe Kulak Deformitesinde Cerrahi Yaklaşım Ve Sonuçlarımız
 

Kepçe Kulak Deformitesinde Cerrahi Yaklaşım Ve Sonuçlarımız

Ülkü Ç.H.

Amaç: Kepçe kulak deformitesinde uyguladığımız cerrahi tekniği, komplikasyon ve estetik sonuçlar yönünden değerlendirmektir. Yöntem: Eylül 2006–Eylül 2008 tarihleri arasında kepçe kulak deformitesi tanısıyla opere edilen 7 hasta çalışma kapsamına alındı. Tüm olgularda, anti-heliks oluşumu için Mustardé tekniği ile horizontal matris sütürler kullanıldı ve kartilajın yeniden şekillendirilmesi sağlandı. Ayrıca, konkal çukurun protrüzyona etkisini önlemek için konka mastoid sütürler ile tespit yapıldı. Gereken olgularda, üst polde daha iyi bir estetik açı sağlamak için helikse ilave tespit sütürü konuldu. Hastalara ilk hafta mastoid sargı uygulandı, ikinci haftada ise sporcu bandajı kullanımı önerildi. Olgular postoperatif erken / geç dönem komplikasyonlar ve estetik sonuçlar yönünden değerlendirildi. Bulgular: Cerrahi işlem 7 hastanın 13 kulağına uygulandı. Hastaların 3’ü kadın, 4’ü erkekti. Ortalama yaş 18.1 idi. Deformite 6 olguda bilateral, 1 olguda unilateraldi. 2 olgu dışında cerrahi lokal anestezi altında gerçekleştirildi. Tüm kulaklarda, horizontal matris ve konka mastoid sütürler kullanıldı. 3 kulakta ilave olarak heliks ile temporal kemik periostu arasına tespit sütürü konulması gerekli oldu. Ortalama takip süresi 11.8 ay idi. Postoperatif erken dönemde komplikasyon gelişmedi. 1 kulakta geç dönemde sütür açılmasına bağlı kısmı asimetri ortaya çıktı. Sınırlı bir revizyon cerrahisi ile sorun çözüldü. Sonuç: Mustardé tekniği ile opere ettiğimiz kepçe kulak deformiteli olgularımızda, preoperatif dikkatli bir değerlendirme yapılmak koşulu ile, kartilaja ilave bir çalışma yapmadan sadece uygun sütür tekniklerini uygulayarak tatmin edici sonuçlar elde edilebileceğini gözlemledik.

Our Surgical Approach And Results For Protruding Ear Deformity

Ülkü Ç.H.

Objectives: To evaluate the performed surgical technique for protruding ear deformity from the point of complications and aesthetic results. Methods: Seven patients who were operated with protruding ear deformity diagnosis between September 2006–September 2007 were included in this study. In all cases for anti-helix formation horizontal mattress sutures with Mustardé technique were used and reformation of the cartilage was maintained. Besides to prevent the protrusion effect of the conchal bowl, concha mastoid sutures were used. If it was required, in order to maintain a better aesthetic angle in the superior pole, additional fixation suture was inserted to the helix. Mastoid bandage was applied to patients in the first week and a sports headband was recommended in the second week. Cases were evaluated from the point of early / late complications and aesthetic results. Results: Surgery was applied to 13 ears of 7 patients. 3 of the patients were female and 4 were male. The average age was 18.1. Deformations in 6 cases were bilateral and unilateral in one. Surgery was performed under local anesthesia except for 2 patients. Horizontal mattress and concha mastoid sutures were used in all ears. Additional fixation suture was required between the helix and temporal bone periosteum in three ears. Average follow up period was 11.8 months. No complications were encountered in the early postoperative period. In one ear, due to suture failure in late period, partial asymmetry occurred. The problem was solved with limited revision surgery. Conclusion: We observed that in the cases with protruding ear deformity who operated with Mustarde technique, it was possible to obtain satisfactory results by performing only suture techniques without additional work on the cartilage, if careful preoperative evaluation was carried out.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009-3 Syf:117-122

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale