Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Türk Toplumunda Orta Kulak Cerrahisi Sırasında İnkudostapedial Eklemin Direkt Görülme Oranı
 

Türk Toplumunda Orta Kulak Cerrahisi Sırasında İnkudostapedial Eklemin Direkt Görülme Oranı

Dadaş B., Alkan S., Sözen E., Baylançiçek S., Çiftçi M.

Amaç: Türk toplumunda, orta kulak operasyonlarında inkudostapedial eklemin (İSE) direkt görülebilme oranının belirlenmesi, kordal krest eksizyonu sırasında oluşabilecek komplikasyonların değerlendirilmesi. Yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. KBB Kliniğinde 2001-2007 yılları arasında orta kulak cerrahisi (timpanoplasti, stapes cerrahisi, eksploratif timpanotomi) uygulanan toplam 678 hastanın operasyon kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bu operasyonlar esnasında İSE’nin kordal kreste müdahale edilmeden direkt ya da eksize edilerek görülme oranları araştırıldı. Kordal krestin alındığı operasyonlarda meydana gelen komplikasyonlar belirlendi. Bulgular: Opere edilen kulakların 513 (%75.6)’ünde İSE direkt olarak görülürken, 165 (%24.4)’inde kordal krest alınarak eklem değerlendirilebilmişti. Kordal krest alınan 165 olgunun 3 (%1.8)’ünde korda timpani kopması, 6 (%3.6)’sında geçici tat duyusu bozulması, 2 (%1.2)’sinde perilenf sızıntısı, 1 (%0.6)’inde hafif dereceli nörosensoriyal işitme kaybı meydana gelmişti. Sonuç: Türk toplumunda, orta kulak operasyonlarında İSE oldukça yüksek oranda direkt olarak görülebilmektedir. İnkudostapedial eklemi görmek için yapılan kordal krest eksizyonuna bağlı az da olsa ciddi komplikasyonlar oluşabilir.

The Rate Of Direct Exposure Of İncudostapedial Joint During Middle Ear Surgeries İn The Turkish Population

Dadaş B., Alkan S., Sözen E., Baylançiçek S., Çiftçi M.

Objectives: To determine the rate of direct visibility of incudostapedial joint during the middle ear operations in the Turkish population and to assess the complications occurring during the resection of chordal crest. Methods: Operation records of 678 patients who underwent middle ear surgery (tympanoplasty, stapes surgery, explorative tympanotomy) between 2001 and 2007 at Şişli Etfal Teaching and Research Hospital has been investigated retrospectively. The rate of visibility of incudostapedial joint with or without intervention to chordal crest has been determined during these surgeries. Complications of surgeries at which chordal crest excised have been assessed. Results: Incudostapedial joint has been observed directly in 513 (75.6%) ears operated while it has become visible with the excision of chordal crest in 165 (24.4%) ears. Of the 165 cases who underwent chordal crest resection, 3 (1.8%) cases had chorda tympani detachment, 6 (3.6%) cases had transient taste disturbance, 2 (1.2%) cases had perilymphatic leakage and one (0.6%) case had mild sensorineural hearing loss. Conclusion: The rate of direct visibility of incudostapedial joint during the middle ear surgeries in Turkish population is very high. Although the rate is low, resection of the chordal crest to make the joint visible can cause some kind of complications.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009-3-Syf:107-110

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale