Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Alt Konkaya Radyofrekans Uygulamasının Mukosiliyer Aktiviteye Etkisinin İncelenmesi
 

Alt Konkaya Radyofrekans Uygulamasının Mukosiliyer Aktiviteye Etkisinin İncelenmesi

İnanlı S., Özdemir N., Sarı M., Baylançiçek S., Gergin Ö., Yazıcı Z.M.

Amaç: Bu çalışmada septal deviasyona sekonder kompansatuar alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans uygulamasının mukosiliyer aktivite üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ocak 2005 ile Ekim 2005 tarihleri arasında kliniğimizde septal deviasyon nedeniyle septoplasti uygulanan ve aynı zamanda deviasyonun karşı tarafındaki kompansatuar alt konka hipertrofisine radyofrekans uygulanan hastalardan yaşları 19 ile 56 arasında değişen 14 (8 kadın, 6 erkek) hasta seçildi. Postoperatif 3. ayda retrospektif olarak sakkarin geçiş zamanı metodu kullanılarak mukosiliyer transport fonksiyonu değerlendirildi. Bulgular: Radyofrekansın uygulandığı tarafla, uygulanmayan tarafın sakkarin geçiş zamanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Alt konka hipertrofisinin küçültülmesinde kolay uygulanabilir bir yöntem olan radyofrekans mukosiliyer aktiviteyi etkilememesi sebebiyle tercih edilebilecek yöntemler arasında olduğu düşünüldü.

The Effect Of Radiofrequency On Nasal Mucociliary Functions

İnanlı S., Özdemir N., Sarı M., Baylançiçek S., Gergin Ö., Yazıcı Z.M.

Objectives: We aimed to evaluate the effect of radiofrequency energy on mucociliary transport applied to inferior turbinate hypertrophy that occurred by compensation due to septal deviation. Methods: Fourteen patients were selected (8 female, 6 male; age range 19-56 years) who underwent septoplasty for septal deviation and radiofrequency treatment for compensatory inferior turbinate hypertrophy between January 2005 and October 2005. Postoperative 3 months mucociliary transport function was evaluated by saccharine transit time test. Results: Saccharine transit time results were not statistically different between groups (p>0.05). Conclusion: Radiofrequency treatment should be considered one of the succesful methods for reduction of inferior turbinate.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009; 47(4): 161-164

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale