Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Balıkesir'de Alerjik Rinitli Hastalarda Prick Testi Sonuçları
 

Balıkesir'de Alerjik Rinitli Hastalarda Prick Testi Sonuçları

Şahin F.

Amaç: Balıkesir yöresindeki alerjik rinitli hastalarda sorumlu alerjenlerin saptanması ve bu bölgeye ait alerji haritasının oluşturulmasına katkıda bulunmak. Yöntem: 2006–2008 yılları arasında alerjik rinit şikayetleri ile başvuran 80 hastaya prick testi uygulanmış, sorumlu alerjen çeşidi ve sıklığı hesaplanmıştır. Bulgular: Prick testi uygulanan 80 hastanın 69’unda (%86.2) en az bir alerjene karşı pozitif yanıt saptanmıştır. Alerjen duyarlığı en fazla 20-29 (%31.9) yaşları arasında görülmüştür. En fazla pozitiflik 55 hasta ile (%79.7) ağaç polenleri, 48 hasta ile (%69.6) yabani ot polenlerine karşı saptanmıştır. Bunları akarlar (%56.5), hububat polenleri (%55.1) ve çim polenleri (%53.6) takip etmektedir. En az pozitif yanıt alınan alerjen ise mantarlardır (%18.8). Sonuç: Balıkesir bölgesinde alerjik rinitli hastalarda ''ağaç'' ve ''yabani ot polenleri'' en sık saptanan alerjenlerdir.

Prick Test Results Of Patients With Allergic Rhinitis İn Balikesir

Şahin F.

Objectives: To identify the responsible allergens in patients with allergic rhinitis and contribute to the establishment the map of allergen distribution in Balikesir region of Turkey. Methods: Skin prick test results were assessed according to allergen variety and prevalence in the 80 patients who have allergic rhinitis between 2006 and 2008. Results: 69 of 80 (86.2%) patients, who applied skin prick test, were reactive at least one allergen. Prick test positivity was most frequent in 20-29 (31.9%) age group. The most common allergens were trees pollens in 55 (79.7%) patients and in 48 patients (69.6%) weeds pollens. In sequence mites (56.5%), cereal pollens (55.1%) and grass pollens (53.6%) were common allergens. The least positivity was mold (18.8%). Conclusion: The most common allergens in patients with allergic rhinitis in Balikesir region were trees and weed pollens.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009; 47(4): 169-173

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale