Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Orbital Tutulumu Olan Etmoid Sinüs Mukoseli: İki Olgu Sunumu
 

Orbital Tutulumu Olan Etmoid Sinüs Mukoseli: İki Olgu Sunumu

Çakmak Ö., Büyüklü F.

Mukoseller, paranazal sinüslerde yavaş büyüyen kronik, kistik lezyonlardır. Sinüs ostiumunun tıkanması sonucu oluşur, ancak mukosel gelişiminin etyolojisi kesin olarak saptanamamıştır. Olguların çoğu frontal sinüste görülür. Bunu etmoid, maksiller ve daha nadiren de sfenoid sinüs izler. Mukosel kaynaklandığı bölgeye ve etraf dokulara olan bası derecesine göre değişebilen semptom ve bulgulara neden olabilir. Lezyonun analizi için bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans yardımcıdır. Cerrahi tedavi, olguya göre basit cerrahi marsüpiyalizasyondan, mukoselin komplet olarak çıkarılması ve sinüsün obliterasyonu gibi radikal operasyonlara kadar değişebilir. Orbital semptomlara yol açan etmoid sinus kaynaklı iki mukosel olgusu ve endoskopik tedavi yaklaşımımız sunulmuştur.

Ethmoid Sinus Mucocele With Orbital İnvolvement: Report Of Two Cases

Çakmak Ö., Büyüklü F.

Mucoceles are slowly expanding, chronic, cystic lesions. They are caused by obstruction of the sinus ostea, however etiology is not clear. The majority of the cases occur in the frontal sinus followed by the ethmoid, maxillary and sphenoid sinuses. The clinical appearance of the mucoceles depends on their anatomical sites and pressure to the surrounding structures. Computerized tomography and magnetic resonance imaging are helpful for analysis of the lesion. Surgical management of mucoceles can vary from marsupialization to radical procedures such as complete removal of the mucocele and obliteration of the sinus. We report in this paper the two cases of ethmoid sinus mucocele with orbital involvement and our endoscopic treatment approach.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009; 47(4):174-178

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale