Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2009 » Çocuklarda Parafarengeal Ve Retrofarengeal Apse: Olgu Sunumu
 

Çocuklarda Parafarengeal Ve Retrofarengeal Apse: Olgu Sunumu

Altuntaş EE., Müderris S., Doğan M., Bebek A. İ., Cerrah Y.S.S.

Parafarengeal ve retrofarengeal apseler sıklıkla çocukluk yaş grubunda görülmekte olup neden oldukları çeşitli komplikasyonlar sebebiyle hayati tehlike arz eden hastalıklardır. Bu patolojiye yetişkinlere kıyasla çocuklarda daha sık rastlanır. Bu çalışmada kliniğimize boğaz ağrısı, ateş, solunum sıkıntısı ve boyunda kitle şikayetleri ile getirilen; yapılan boyun bilgisayarlı tomografi (BBT) kesitlerinde retrofarengeal ve parafarengeal bölgede apse ile uyumlu görünüm olduğu saptanmış olan 14 aylık kız olgunun tanı ve tedavisinde izlenen yol sunulmuştur. Retrofarengeal ve parafaringeal bölgede apsesi olan olgularda erken tanı ve tedavi bu olgularda gelişebilecek komplikasyonların önlenmesinde en önemli basamaktır.

Parapharyngeal And Retropharyngeal Abscess İn Children: A Case Report

Altuntaş EE., Müderris S., Doğan M., Bebek A. İ., Cerrah Y.S.S.

Parapharyngeal abscesses are more observed among children other than adults. Parapharyngeal abscesses are life-threatening due to the severe complications. In this study, we report a case of a 14-month-old girl who presented with the throat pain, fever, respiratory distress or stridor and neck mass. Abscess was defined parapharyngeal and retropharyngeal region on the CT scan of the patient whose diagnoses and treatment was presented in this paper. Patients who has retropharyngeal and parapharyngeal regions abscesses must be early diagnosied and treated as a first step to avoid from complications.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2009; 47(4):179-182

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale