Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2010 » Ankara ilköğretim okullarında Kulak Burun Boğaz hastalıkları prevalansı
 

Ankara ilköğretim okullarında Kulak Burun Boğaz hastalıkları prevalansı

Dere H., Özcan K. M., Gedikli Y., Özcan İ.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ankara’da iki farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim okulundaki Kulak Burun Boğaz hastalıkları prevalansını belirlemektir. Yöntem: Çalışma, 2004 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Ankara şehir merkezi ve bir belde ilköğretim okulunda 243 erkek, 241 kız olmak üzere toplam 484 çocuğun, önceden bir aile bilgi formu doldurulmasını takiben Kulak Burun Boğaz taramasının yapılması ile gerçekleştirildi. Bulgular: Her iki grupta anne sütünü 6 ay ve daha fazla almış olan çocuklar, almayanlar ile karşılaştırıldığında; son bir yıl içindeki akut otitis media, üst solunum yolu enfeksiyonu ve akut tonsillit geçirme sıklığı, anne sütü alanlarda istatistiksel olarak anlamlı derecede az bulundu. Yanında sigara içilen çocuklarda akut otitis media, üst solunum yolu enfeksiyonu ve akut tonsillit geçirme sıklığı, sigaradan uzak olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla bulundu. Tarama öncesi çocukların aileleri tarafından doldurulan bilgi formu verilerine göre şehir merkezi ve periferi arasında üst solunum yolu enfeksiyonu ve akut tonsillit açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmazken; anne sütü alımı, çocuk yanında sigara içimi, çocuğa ait oda ve ev ısıtma sistemi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı. Sonuç: Anne sütü ile beslenenlerde Kulak Burun Boğaz hastalıklarına daha az rastlandığı, sigaraya pasif maruziyetin ise Kulak Burun Boğaz hastalıklarını artırdığı görüldü. Sosyo-ekonomik seviyenin ise Kulak Burun Boğaz hastalıkları görülme sıklığını etkilemediği tespit edildi.

The prevalence of ear nose throat diseases in primary schools in Ankara

Dere H., Özcan K. M., Gedikli Y., Özcan İ.

The prevalence of ear nose throat diseases in primary schools in Ankara Objectives: The aim of this study was to determine the prevalence of Ear Nose Throat (ENT) diseases in two primary schools in Ankara with different socioeconomic levels. Methods: The study was conducted on 484 children, 243 males and 241 females, attending two primary schools in Ankara, one in the city-center and one in the village, in April and May 2004. First, the families filled a questionnaire then children had otorhinolaryngological examination. Results: In both primary schools, children who were breastfed for 6 months or more had significantly fewer attacks of acute otitis media, upper respiratory tract infections and acute tonsillitis when compared to children who were not breastfed. Children who exposed to cigarette smoke had significantly more attacks of acute otitis media, upper respiratory tract infections and acute tonsillitis when compared to the children who did not expose to cigarette smoke. According to the questionnaire filled by the parents before the otorhinolaryngological examination, no significant difference was found for upper respiratory tract infections and acute tonsillitis attacks between the children in the city-center and in the village. A significant difference was found with regard to breastfeeding, presence of a room belonging to the child, smoking near the child and way of heating of the home between the schools in the city-center and the village. Conclusion: We concluded that breastfeeding decreased the prevalence of otorhinolaryngological disorders while passive smoking increased this prevalence. Socioeconomic level did not affect the prevalence of otorhinolaryngological disorders.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2010; 48(1): 1-6

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale