Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2010 » Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid hormonları üzerine etkisi
 

Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid hormonları üzerine etkisi

Acar G.Ö., Tekin M., Şengül E., Özdamar İ. O., Erbahçeci A. F.

Amaç: Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisinin (İİAB) tiroid hormonları üzerine etkisinin gösterilmesi. Yöntem: Ekim-Kasım 2008 tarihleri arasında, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tiroid nodülü nedeniyle İİAB istenen 57 hastaya USG (ultrasonografi) eşliğinde İİAB uygulandı. Biyopsiden hemen önce, hemen sonra ve yarım saat sonra venöz kan örnekleri alınarak tiroid hormonlarının ölçümleri karşılaştırıldı. Bulgular: İİAB’nin TG, tT4, TSH ve fT3 seviyelerinde yaptığı değişikliklerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu. Sonuç: Tiroid hormonlarının sistemik etkileri düşünüldüğünde, uygulayıcılar, İİAB’nin tiroid hormonlarında sebep olabileceği artışı unutmamalı ve hastaların bilgilendirilmeleri yapılırken bu konu da dikkate alınmalıdır. Özellikle kalp ritm bozukluğu olan hastaların, tiroid hormon seviyelerindeki artış istenmeyen kardiyovasküler etkilere sebep olabileceğinden biyopsiden sonra belli bir süre gözlenmeleri gerekebilir.

The effect of fine needle aspiration biopsy on thyroid hormone levels

Acar G.Ö., Tekin M., Şengül E., Özdamar İ. O., Erbahçeci A. F.

Objectives: To evaluate the effect of thyroid fine needle aspiration biopsy (FNAB) on the thyroid hormones. Methods: Between October and November 2008, USG (ultrasonography) guided FNAB had been performed on 57 patients due to thyroid nodules at Göztepe Education and Research Hospital. Serum thyroid hormone levels were measured just before, just after and half an hour later the biopsy. After that these measurements were compared statistically. Results: The effect of Thyroid fine needle aspiration biopsy on serum TG, fT4, TSH, fT3 levels was found statistically significant. Conclusion: FNAB performers should not forget the possible increase of serum thyroid hormone levels after FNAB because of systemic effects of thyroid hormones and the patients should be informed about this possible effect. Since the increase of serum thyroid hormones may cause undesired cardiovascular effects, the patients especially who have cardiac rhythm problems should be monitored for a while after the thyroid biopsy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2010; 48(1): 13-20

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale