Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2010 » Lingual tonsilin primer lenfoması: Bir olgu sunumu
 

Lingual tonsilin primer lenfoması: Bir olgu sunumu

Özer C., Micozkadınoğlu D., Canbolat T. E.

Baş ve boyunun ekstranodal non-Hodgkin lenfomaları oldukça nadirdir. Oral kavitede görülen lenfomaların büyük çoğunluğu Waldeyer halkasından kaynaklanır ve orofarenks veya nazofarenkste kitle olarak ortaya çıkar. En sık dil kökünde görülür. 57 yaşında erkek hasta boynunda iki aydan beri olan ağrılı şişlik şikayetiyle başvurdu. Hastanın yutma güçlüğü vardı. Hastanın yapılan muayenesinde sol tarafta dil kökü üzerinde eritemli, lingual tonsilde hipertrofi ve asimetriye yol açan kitle mevcuttu. Boyunda sol jugulodigastrik bölgede palpabl lenfadenopati mevcuttu. Hastanın tomografisinde sol dil kökünden vallekulaya kadar uzanan kitle ve servikal zincirde multipl lenfadenopati mevcuttu. Hastanın biyopsi örneği lenfoma tanısı aldı. Sonuç olarak lingual tonsil lenfomaları nadir görülen tümörler olduğundan oral kavite kitlelerinin ayırıcı tanısında düşünülmesi gerekmektedir.

Primary lymphoma of the lingual tonsil: a case report

Özer C., Micozkadınoğlu D., Canbolat T. E.

Extranodal non-Hodgkin lymphomas of the head and neck are rare. Most of the oral cavity lymphomas originate from Waldeyer ring and present as a mass in the oropharynx or nasopharynx. Tongue base is the most common location. 57-year-old male patient presented to our clinic with a painless swelling in the neck which had grown for two months. He had dysphagia. Physical examination revealed an eryhtematous mass resulted tonsil hypertrophy and asymmetry in the tongue base. In the neck there was a palpable jugulodigastric lymphadenopathy. Computed tomography of the patient revealed a mass from tongue base to vallecula and multiple lymphadenopathies in the cervical chain. The patient was diagnosed as lymphoma. As a result since lingual tonsil lymphomas are rare tumors therefore they should be thought in the differential diagnosis of oral cavity masses.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2010; 48(1): 51-54

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale