Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2010 » İstanbul’da ilkokul çağı çocuklarında bruksizm prevalansı ve yaş gruplarıyla ilişkisi
 

İstanbul’da ilkokul çağı çocuklarında bruksizm prevalansı ve yaş gruplarıyla ilişkisi

Paksoy M., Şanlı A., Eken M., Aydın S., Çelebi Ö., Taşdemir Ö.

İstanbul’da ilkokul çağı çocuklarında bruksizm prevalansı ve yaş gruplarıyla ilişkisi Amaç: Bizim bu geniş saha çalışmasındaki amacımız ilkokul çağı çocuklarında bruksizm prevalansını bulmak ve bunun yaş gruplarıyla olan ilişkisini ortaya koymaktır. Yöntem: Bu çalışma İstanbul Kartal’da rastgele seçilen 4 ilkokul’da yapıldı. Çocukların anne ve babalarına bruksizm ile ilgili sorular içeren anket formu doldurtuldu. Bruksizm ve yaş grupları arasındaki ilişki c2 testi ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamız 1041 (539 erkek ve 502 kız) ilkokul çağı çocuğu üzerinde yapıldı. Çocuklar 3 yaş grubuna bölündü, 5-7 yaşındaki çocuklar Grup I (n=199), 8-10 yaşındaki çocuklar Grup II (n=452) ve 11-14 yaşındaki çocuklar Grup III (n=390) olarak ayrıldı. Çalışmamızda bruksizm prevalansını %23 (240) olarak bulduk. Bruksizm ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulamadık. Yapmış olduğumuz geniş saha çalışmasında bruksizmin en fazla görüldüğü grubu Grup I olarak saptadık. Sonuç: Bruksizm özellikle çocuk yaş grubunda görülen ve tedavi edilmediği taktirde çok ciddi diş problemlerine yol açabilen bir hastalıktır. Biz çalışmamızda İstanbul Kartal’da bruksizm prevalansını %23 olarak bulduk. Bruksizmin etyolojisi çok tartışmalı olup etyolojik faktörlerin kesin ortaya konması için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Prevalence of bruxism in Istanbul primary school children and association with the age groups

Paksoy M., Şanlı A., Eken M., Aydın S., Çelebi Ö., Taşdemir Ö.

Objectives: The purpose of this large field study is to investigate the prevalence of an existing association between bruxism according to age groups in primary school children. Methods: The study was performed in four primary schools which were chosen randomly in Kartal, Istanbul. The children‘s parents were asked to fill out a questionnaire that included questions concerning the associated symptoms of bruxism. The interrelations between age groups and bruxism items were examined by chi-square tests. Results: The study population consisted from 1041 (539 boys and 502 girls) primary school children. The children were divided into three groups as 5-7 years old children in Group I (n= 199), 8-10 years old children in Group II (n=452) and 11-14 years old children in Group III (n=390). Prevalence of bruxism in the study sample was found as 240 (23%). There was no statistically significant association between bruxism and gender. In our large field study, bruxism was observed mostly in Group I and the overall prevalence was estimated as 23%. Conclusion: Bruxism is especially seen in children and may lead to serious dental problems if it is left untreated. In our study we found the prevalence of bruxism as 23% at Kartal, Istanbul. As the etiology of bruxism is controversial, further studies are required to clarify the condition.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2010; 48(2): 67-71

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale