Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2010 » Akut tonsillit ayırıcı tanısında seyrek görülen bir durum: Lösemi
 

Akut tonsillit ayırıcı tanısında seyrek görülen bir durum: Lösemi

Enver Ö., Karaman E., Saritzali G.

Tonsilla palatina Waldeyer halkasındaki en büyük lenfoid doku birikimidir. Aerobik, anareobik bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler Waldeyer halkasında enflamasyon meydana getirebilirler. Akut tonsillit olgularında sistemik bulguların olması ve tonsiller üzerinde eksüda bulunması streptokokal bir enfeksiyon lehine görülse de Epstein-Barr virüsü, Sitomegalovirüs, insan immün yetmezlik virüsü, Herpes simpleks virüsü, adenovirüs, toksoplazma, tularemi ve de kandidal enfeksiyonlar da akla gelmelidir. Bizim olgumuzda olduğu gibi uygun ve yeterli medikal tedaviye rağmen devam eden, yapılan serolojik çalışmalarda bir sonuca ulaşılamayan tonsillit vakalarında lösemi gibi miyeloproliferatif hastalıklar da düşünülmelidir.

A rare case in differential diagnosis of acute tonsillitis: leukemia

Enver Ö., Karaman E., Saritzali G.

Palatine tonsils are the largest lymphoid tissue component of the Waldeyer's ring. Waldeyer's ring inflammation may be caused by aerobic and anaerobic bacteria, viruses, yeasts and parasites. Although systemic symptoms and tonsillar exudates are in favour of acute streptococcal tonsillitis; Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus, Human immunodeficiency virus, Herpes simplex virus, Adenoviruses, Toxoplasma, Francisella tularensis and candidal infections should be considered. Also myeloproliferative disorders such as leukemia should be remembered in patients with tonsillitis who do not response to the proper and adequate medical treatment when the results of serological screening tests are inconclusive as in our case.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2010; 48(2): 72-74

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale