Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2010 » Parotis bezi soliter nörofibroması: Olgu sunumu
 

Parotis bezi soliter nörofibroması: Olgu sunumu

Dadaş B., Başak T., Alkan S., Tansuker D. H.

Parotis bezinin lenfoid olmayan mezenkimal tümörleri çok nadirdir. Literatürdeki çeşitli oranlar karşılaştırıldığında tüm parotis bezi tümörlerinin yaklaşık %3’ünü oluşturur. Bu tümör grubundan olan nörojenik tümörler Schwannoma ve nörofibromadır. Bu iki tümör arasında daha nadir olan nörofibroma genellikle von Recklinghausen (nörofibromatozis tip 1) hastalığına eşlik ederken, izole olanlar daha nadirdir. Kliniğimize sağ parotis lojunda, yaklaşık 3 cm çapında, orta sertlikte, ağrısız, mobil kitle nedeni ile başvuran, fasial sinir disfonksiyonu olmayan 26 yaşında kadın hastaya sağ süperfisyal parotidektomi operasyonu uygulandı. Histopatolojik inceleme sonrası nörofibroma tanısı alan nadir olgu literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı.

Neurofibroma of the parotid gland: a case report

Dadaş B., Başak T., Alkan S., Tansuker D. H.

Nonlymphoid mesenchymal tumors of the parotid gland are quite rare, and when different ratios given in the literature are compared, they account approximately for 3% of all parotid tumors. The neurogenic tumors of this group are Schwannomas and neurofibromas. The neurofibroma, which is even rarer than the other, is usually a part of the von Recklinghausen (neurofibromatosis type 1) disease, and the isolated neurofibromas are seen much more rarely. The 26-year-old female patient submitted to our department had a mobile, semi solid, painless mass which’s approximately 3 cm in diameter at the right parotid region. She had no fascial nerve dysfunction. She was performed right superficial parotidectomy. After the histopathologic examination, she was diagnosed as neurofibroma. This rare case is discussed based on the current literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2010; 48(2): 84-88

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale