Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2010 » Larengeal skuamöz hücreli karsinomun sıradışı bir formu: Kondilomatöz karsinom
 

Larengeal skuamöz hücreli karsinomun sıradışı bir formu: Kondilomatöz karsinom

Toprak M., Acar G.Ö., Öz B., Bozkurt B. U.

Skuamöz hücreli karsinom larenkste lokalize olan malign tümörlerin en sık görülen histopatolojik tipidir. Ancak, kondilomatöz karsinom skuamöz hücreli karsinomun değişik bir formudur ve kondilomatöz skuamöz hücreli karsinom konsepti ile larenkste çok ender karşılaşılır. Bu yazıda, larenksinde kondilomatöz skuamöz hücreli karsinom tespit edilen 70 yaşındaki bir hasta sunulmuştur. Bu tümörün karekteristik özellikleri, etyolojik, klinik ve histopatolojik olarak vurgulanmıştır. Ayrıca bu malignensinin verrüköz karsinom ile ayırıcı tanısı üzerinde durulmuş ve bu hastalığa olan tedavi yaklaşımları literatür ışığı altında tartışılmıştır.

An unusual variant of laryngeal squamous cell carcinoma: condylomatous carcinoma

Toprak M., Acar G.Ö., Öz B., Bozkurt B. U.

Squamous cell carcinoma is the most common histopathological type of malignant tumors in the larynx. However, condylomatous carcinoma is an unusual variant of squamous cell carcinoma, and the concept of condylomatous squamous cell carcinoma is rarely encountered in the larynx. In this article, a 70-year-old patient with condylomatous carcinoma of the larynx is presented. Characteristics of this tumor are emphasized etiologically, clinically, and histopathologically. Additionally, treatment options of this disease are discussed in light of the literature.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2010; 48(2): 89-93

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale