Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2010 » Alt konka yerleşimli bir pleomorfik adenom olgusu
 

Alt konka yerleşimli bir pleomorfik adenom olgusu

Şanlı A., Aydın S., Çelebi Ö., Hardal Ü.

Pleomorfik adenom majör tükürük bezlerinden kaynaklanan en sık tümördür. Boyunda, kulakta, mediastende ve burun dış kısmında görülmesine rağmen, bu tümörlerin intranazal lokalizasyonu çok nadir olup, çoğunlukla nazal septum kaynaklıdır. Lezyon nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, tedavideki ana yaklaşım cerrahidir. Bu makalede, 4 yıldır sol nazal kavitede obstrüksiyon şikayeti olan 33 yaşındaki kadın hasta sunuldu. Endoskopik nazal kavite değerlendirilmesinde, sol nazal kavitenin sol alt konkadan kaynaklanan kitlesel lezyon ile oblitere olduğu izlendi. Lezyonun ekspansif yapısından dolayı sol alar insizyon uygulandı. Cerrahi sonrası 18 aylık takibi yapıldı. Literatüre bu tip neoplazmların yerleşim yerleri açısından dikkatlice göz atıldığında, alt konka yerleşimi pek alışılmamış olduğundan bu olguyu sunmayı uygun bulduk .

A case of pleomorphic adenoma of the inferior turbinate

Şanlı A., Aydın S., Çelebi Ö., Hardal Ü.

Pleomorphic adenoma is the most frequent tumor of the major salivary glands. Although it has also been reported to be present in the neck, ear, mediastinum, external nose and nasal cavity. Intranasal localization of this lesion is very rare and mainly originates from the nasal septum. From wherever the lesion originates, the main treatment modality should be surgical. In this article, we present a 33 year-old woman with a 4-year history of left-sided nasal obstruction. Endoscopic examination of the left nasal cavity showed that the mass seemed to originate from left inferior turbinate and protrude to the left nasal cavity. Due to the expansile nature of the lesion, a left alar incision was performed. She was followed-up after surgery for 18 months. A careful review of the literature has revealed that this is a highly unusual site for such neoplasms. For this reason, we approved to present this case.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2010;48(3):120-125

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale