Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2010 » Künt ve penetran baş boyun travmalı hastalara cerrahi yaklaşımımız ve değerlendirilmesi
 

Künt ve penetran baş boyun travmalı hastalara cerrahi yaklaşımımız ve değerlendirilmesi

Hızalan İ., Basut O., Onart S., Coşkun H., Özmen Ö. A., Kasapoğlu F., Ceyhan A., Özdemircan T.

Künt ve penetran baş boyun travmalı hastalara cerrahi yaklaşımımız ve değerlendirilmesi Amaç: Künt ve penetran baş-boyun travmalı hastalara cerrahi yaklaşımımızı değerlendirmek. Yöntem: Çalışma Ocak 1997 - 2008 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, cerrahi uygulanan ve kayıtlarına ulaşılabilen 27 hastanın dosyası retrospektif olarak incelenerek yapıldı. Bulgular: Çalışma kapsamına alınan 27 hastanın 9’u ateşli silah, 14’ü kesici-delici alet, 4’ü araç dışı trafik kazası ve diğer nedenlerle (suisit, araç içi trafik kazası vb.) olan yaralanmalardı. Hastaların hiçbirinde operasyon sonrası erken dönemde mortalite gelişmedi. Sonuç: Hem künt hem de penetran boyun travmaları acil girişim gerektireblir. Boyunda travmatize olmuş organlar çeşitlilik gösterir ve çoğu otolaringoloji ile ilgilidir ki, bu durum iyi yetişmiş bir baş boyun cerrahının ekipte bulunmasını gerekli kılar.

Our surgical approach to the patients with blunt and penetrating head and neck trauma and its evaluation

Hızalan İ., Basut O., Onart S., Coşkun H., Özmen Ö. A., Kasapoğlu F., Ceyhan A., Özdemircan T.

Our surgical approach to the patients with blunt and penetrating head and neck trauma and its evaluation Objectives: To evaluate our surgical approach to the blunt and penetrating head and neck trauma cases. Methods: Twenty-seven patients who were operated for head and neck trauma at Uludağ University Faculty of Medicine, between January 1997 and January 2008, and whose registries were available were examined retrospectively. Results: The etiology in nine of the patients was firearm injury, 14 of them were stab wounds, 4 of them had traffic accidents outside the vehicle and other causes (suicide, traffic accidents inside the car etc.). None of the patients had early mortality after the surgery. Conclusion: Both blunt and penetrating neck traumas may require immediate intervention. Diversity of the traumatized organs in the neck, most of which are related to otolaryngology, necessitates the presence of a well trained head and neck surgeon in the team.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2010;48(4):137-142

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale