Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2010 » Parotis bezi kitlelerinin benign-malign ayrımında MRG ile üç fazlı kontrastlı çok kesitli BT incelemelerinin..
 

Parotis bezi kitlelerinin benign-malign ayrımında MRG ile üç fazlı kontrastlı çok kesitli BT incelemelerinin..

Aydın E., Haberal N., Yerli H., Kaskati T.

Parotis bezi kitlelerinin benign-malign ayrımında MRG ile üç fazlı kontrastlı çok kesitli BT incelemelerinin karşılaştırılması Amaç: Bu çalışmada parotis bezi kitlelerinin benign-malign ayrımında manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve üç fazlı kontrastlı çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) incelemelerinin etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Parotis bezinde kitle saptanan 39 olgu (ortalama yaş: 55) prospektif olarak değerlendirildi. Boyun MRG incelemesi için T1, T2 ve yağ baskılı T2-ağırlıklı görüntüler elde edildikten sonra yağ baskılı kontrast sonrası T1-ağırlıklı görüntüler elde edildi. Boyun BT incelemesi için, ÇKBT ünitesinde, 30. saniyede tüm boyun BT görüntüleri elde edildikten sonra, 90. saniye ve 5.dakikada yalnızca parotis bezi düzeyinden görüntüler elde edildi. Manyetik rezonans görüntüleme ve üç fazlı ÇKBT tanıları histopatolojik tanı ile karşılaştırıldı. Bulgular: Otuz iki benign kitle ve 7 malign tümör saptandı. Doğruluk, duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif öngörüm değerleri MRG incelemesi için sırasıyla %86, %71, %89, %83, %93 ve üç fazlı ÇKBT incelemesi için %82, %71, %85, %83 ve %96 olarak saptandı. Manyetik rezonans görüntüleme ve üç fazlı kontrastlı ÇKBT incelemeleri için Youden indeksi sırasıyla %60 ve %56 olarak bulundu. Sonuç: Sonuç olarak parotis bezi kitlelerinin benign-malign ayrımında, MRG ve dinamik kontrastlı ÇKBT incelemeleri benzer derecede etkin yöntemlerdir. Yöntem seçiminde, hasta kooperasyonu ve konforu, iyonizan radyasyon, tetkik maliyeti ve tetkikin ulaşılabilirliği, ferromanyetik cihazın varlığı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Comparison of MRI and triphasic dynamic contrast enhanced multislice spiral CT in the differentiation of..

Aydın E., Haberal N., Yerli H., Kaskati T.

Comparison of MRI and triphasic dynamic contrast enhanced multislice spiral CT in the differentiation of benign-malignant for parotid masses Objectives: To compare accuracy of magnetic resonance imaging (MRI) and triphasic dynamic contrast enhanced multislice spiral CT (MSCT) in the differentiation of benign-malignant for parotid masses. Methods: Thirty-nine patients (mean age 55 years) with parotid masses were evaluated, prospectively. T1, T2 and fat-suppressed T2-weighted images and fat-suppressed T1-weighted postcontrast images were obtained for necilgisayarlık MRG. After post-contrast whole neck examination at 30 seconds, images only at the level of the parotid mass were obtained at 90 seconds and at 5 minutes in the neck CT examination in an MSCT unit. Magnetic resonance imaging and triphasic MSCT diagnosis was compared with histopathology. Results: The masses comprised 32 benign and 7 malignant. The accuracy, sensitivity, specifity, positive and negative predictive values of MRI were 86%, 71%, 89%, 83% and 93%; and of triphasic MSCT were 82%, 71%, 85%, 83% and 96%, respectively. Youden’s index was 0.60 for MRI and 0.56 for triphasic MSCT. Conclusion: Both non-contrast MRI and triphasic dynamic contrast enhanced MSCT may be valuable modalitity in the differentiation of benign-malignant for parotid masses. In the method selection, some factors as patient comfort and cooperation, ionizan radiation, the presence of ferromagnetic device, cost-effectivity and accesible of modality should be considered.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2010;48(4):149-155

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale