Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2010 » Apron fleple total larenjektomi yapılan vakada gelişen geniş fistülün primer kapatılması: Olgu sunumu
 

Apron fleple total larenjektomi yapılan vakada gelişen geniş fistülün primer kapatılması: Olgu sunumu

Paksoy M., Şanlı A., Öztürk R., Evren C.

The primary closure of the large fistula occured after total laryngectomy operation with apron flap incision:a case report. Farengokutanöz fistüller, total larenjektomi, farengolarenjektomi veya boyun üzerinden yapılan dil kökü rezeksiyonları sonrası gelişebilmektedirler. Büyük oranda doku kaybına ve hayati riske neden olabilmektedirler. Küçük fistüller lokal bakım ve takiple kapanırken geniş fistüllerin rejyonal flepler, gastrik pull-up, jejunal flep transpozisyonu gibi morbiditesi yüksek cerrahi tekniklerle tedavi edilebileceği görüşü hakimdir. Bu tip fistüllerin primer kapama ile kapatılamayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle kliniğimizde opere olan ve operasyon sonrası büyük fistülü gelişen bir hastada uyguladığımız ve başarılı olan 2 aşamalı primer kapama tekniğini sunmayı uygun bulduk.

The primary closure of the large fistula occured after total laryngectomy operation with apron flap incision:a case ..

Paksoy M., Şanlı A., Öztürk R., Evren C.

The primary closure of the large fistula occured after total laryngectomy operation with apron flap incision: a case report Pharyngocutaneus fistula can be seen as a complication after total laryngectomy and pharyngolaryngectomy or after the tongue base operations performed through the neck. The fistules may result in tissue loss then potential risk for the life. It is accepted that even small fistula can be easily closed by local treatment but larger ones need further complex operations such as regional flap, gastric pull-up or jejunal flap transposition in which high morbiditiy presents. It is widely accepted that large fistula can not be closed by primarly. We are presenting a case of large fistula as a complication of total laryngectomy operation which closed succesfully with two-step primary closure technique.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2010;48(4):159-163

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale