Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 2010 » Dil kökünde radyofrekans etanol kombinasyonunun doku ablasyonu üzerine etkisi
 

Dil kökünde radyofrekans etanol kombinasyonunun doku ablasyonu üzerine etkisi

Özel A., Başak T., Turgut S., Ercan İ., Çakır Ö.B., Başak M., Civelek Ş., Kalkavan C., Balcı G.

Amaç: Kobay (guinea pig) dil kökünde bipolar radyofrekans ve etanol kombinasyonunun doku ablasyonu üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Yöntem: İlk gruptaki deneklerin dil köküne bipolar radyofrekans ile 14 Watt enerji verildi. İkinci gruptaki deneklerin dil köküne 0.2 ml, %70’lik etanol enjekte edildi ve 3. gruptaki deneklerin dil köküne 0.2 ml, %70’lik etanol enjeksiyonundan 5 dakika sonra bipolar radyofrekans uygulandı. Dil kökü ile damak arası mesafe ölçümleri, manyetik rezonans görüntüleme ile uygulama öncesi ve uygulamadan 6 hafta sonra yapıldı. Bulgular: Dil köküne bipolar radyofrekans uygulaması, dil köküne etanol enjeksiyonuna göre daha fazla miktarda doku ablasyonu sağlamaktadır. Bu iki yöntemin kombinasyonu dil kökünde geniş nekroz oluşturarak kobayların büyük çoğunluğunun ölmesine neden olmuştur. Sonuç: Bipolar radyofrekans ve etanol enjeksiyonu kombinasyonunun etkinliğini arttırmak için, doğru etanol miktarı ve doğru miktarda enerjiyi saptamamızı sağlayacak çok sayıda çalışma gereklidir.

The effect of tissue ablation model with radiofrequency induced thermotherapy and ethanol in tongue base

Özel A., Başak T., Turgut S., Ercan İ., Çakır Ö.B., Başak M., Civelek Ş., Kalkavan C., Balcı G.

Objectives: To determine the effect of combination of bipolar radiofrequency induced thermotherapy (RFITT) and ethanol on tissue ablation of guinea pig tongue base. Methods: To the first group, 14 Watts of energy was delivered to the tongue base using RFITT. For the second group 0.2 ml 70% ethanol was injected into the tongue base, and the third group received RFITT 5 minutes after 0.2 ml 70% ethanol injection to the tongue base. The distances between the tongue base and the palate were evaluated with magnetic resonance imaging pre,-and post-application after 6 weeks. Results: The utilization of bipolar RFITT on tongue base caused more tissue ablation than ethanol injection into the tongue base. The combination of the two caused extensive necrosis on tongue base and killed the majority of the guinea pigs. Conclusion: Many studies are needed for adjustment of the correct volume of ethanol and the correct amount of energy for RFITT obtained to increase the efficacy of combination of bipolar RFITT and ethanol.

Türk Otolarengoloji Arşivi 2010;48(4):143-148

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale